నువ్వేమన్నా తాళి కట్టిన మొగుడివా?

telugu sex stories “నువ్వేమన్నా తాళి కట్టిన మొగుడివా?” “టీ తాగు పూర్ణ….చల్లారితే బాగోదు,” telugu ranku kathalu అన్నాడు రాము.
“నా ఇష్టం చల్లగా అయ్యాకే తాగుతా….అడగటాని నువ్వెవరు,” అంటూ కోపంగా సమాధానం చెప్పింది పూర్ణ.
“అది కాదు పూర్ణ…నేను చెప్పింది విను…వేడిగా తాగితే హాయిగా ఉంటుంది…ఈ లోపు ఏదన్నా బస్సు కోసం చూస్తాను నేను,” అన్నాడు రాము.
“అక్కర్లేదు….నోరు మూసుకుని కూర్చో ఇక్కడే….ఇప్పటి వరకు చేసిన దేశోద్దారణ చాలు…కనీసం ఇప్పటికయినా నా మాట విను,” అన్నది పూర్ణ కోపంగా.
“సరెలె…కనీసం వాళ్ళని ఏదన్నా బండి ఎక్కించి వస్తాను…పాపం చాల ఇబ్బందుల్లో ఉన్నట్లు ఉన్నారు,” అని రాము కుర్చీలో నుండి లేవబోతుంటే పూర్ణ మేడమ్ రాము చెయ్యి పట్టుకుని లాగింది.
రాము అలాగే కుర్చీలో కూలబడి పోయాడు.
“అది కాదు పూర్ణ…ఒక్క అయిదు నిముషాలు టైం ఇవ్వు…పాపం వాళ్ళని ఎక్కిస్తే మనమిద్దరం ఎలా కావాలంటే అలా వెళ్దాం,” అన్నాడు రాము.

telugu ranku kathalu పూర్ణ మేడమ్ ఏమి మాట్లాడకపోయేసరికి, ఆమె ఒప్పుకున్నదనుకుని రాము అలా రొడ్ మీదకు వెళ్ళి ఒక లారీ ఆపి వాళ్ళిద్దరిని ఎక్కించి తిరిగి వచ్చి పూర్ణ మేడమ్ పక్కన కూర్చున్నాడు.
ధాబా వాడు పూర్ణ మేడమ్ కోపంగా చూసి, “అమ్మగారు…అలాంటి ముసలోల్లకి సాయం చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది….కోప్పడకండమ్మా,” అని పరోటాలు ఆమ్లేట్ తెచ్చి ఇచ్చాడు.
వాళ్ళిద్దరు అవి తినేసి మళ్ళా రోడ్ మీదకు వచ్చి ఏదన్నా బస్సు వస్తుందేమోనని చూస్తున్నారు.
అలా పది నిముషాలు గడిచేసరికి ఒక ఓల్వో బస్సు వస్తుంటే దాన్ని ఆపి ఎక్కి పక్క పక్క సీట్లలో కూర్చున్నారు.
బస్సు క్లీనర్ వచ్చి చెరొక రగ్గు ఇచ్చాడు.
రాము, పూర్ణ మేడమ్ ఇద్దరూ రగ్గు కప్పుకుని కూర్చున్నారు.
పక్కన పూర్ణ మేడమ్ తనతో ఒంటరిగా ఉన్నది అన్న ఆలోచనతోనే రాము దడ్డు లేచి ఇబ్బందిపెట్టేస్తుంది.
రాము ఇబ్బందిగా కదలటం చూసి పూర్ణ మేడమ్, “ఏమయిందిరా?” అని అడిగింది.
“ఏం లేదు పూర్ణ….ఇందాక పని మధ్యలో ఆగిపోయేసరికి నా రాడ్ గట్టిగా తయారయ్యింది…ముసలోల్లు కనక రాకుండా ఉంటే ఈ పాటికి నా రాడ్ నీ ఆడతనాన్ని ఆక్రమించుకుని….నిన్ను నా కసి తీరా వాయిస్తు ఉండేవాడిని,” అంటూ ఆమె వైపు కసిగా చూస్తున్నాడు రాము.

telugu ranku kathalu రాము మాటలు విని పూర్ణ మేడమ్ సిగ్గుతో, “పోరా రాము…నన్ను ఎందుకు ఏడిపిస్తావురా ఇలాగ…ఒక్క రాత్రిలో నన్ను లొంగదీసుకున్నావు…నువ్వు చాలా మాయగాడివి,” అంటూ పూర్ణ మేడమ్ రాము చొక్కా పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కున్నది.
దాంతో రాము వెంటనే ఆమె బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు.
“ఏయ్…ఏంటిది…ఎవరైనా చూస్తారు….ఇబ్బందిగా ఉందన్నావు కదా….మరి ఏం చేస్తావు,” అని అడిగింది పూర్ణ.
“కొద్దిసేపు నా ఫాంట్ తీసేస్తాను,” అన్నాడు రాము.
“ఏంటిరా నువ్వు మాట్లాడేది….ఇక్కడా ఫాంట్ తీస్తావా? ఎలా?” అనడిగింది పూర్ణ ఆశ్చర్యపోతూ.
“రగ్గు కప్పుకున్నాం కద పూర్ణ….ఫరవాలేదు,” అన్నాడు రాము.
“సరే….ఎలాగో తగలడు,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్ విసుగ్గా.
రాము జాగ్రత్తగా రగ్గు చాటు నుండి ఫాంటు తీసి పూర్ణ మేడమ్ కి ఇచ్చాడు.
“మ్….ఇది నాకెందుకు….నువ్వే ఉంచుకో,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్ గుసగుసలాడుతూ.
“కొద్దిసేపు పట్టుకో పూర్ణ…అయినా మొగుడి ఫాంట్ పట్టుకోవడానికి విసుక్కుంటావేమిటి,” అన్నాడు రాము.
“నువ్వేమన్నా తాళి కట్టిన మొగుడివా?” అనడిగింది పూర్ణ.
“ఆడదాని మీద తాళి కట్టిన మొగుడి కన్నా….రంకు మొగుడికే ఎక్కువ అధికారాలు ఉంటాయి….అందుకని చెప్పినది చెయ్యి,” అంటూ రాము తన ఫాంటు ఆమె చేతికి ఇచ్చాడు.
“ఒక్క రాత్రిలో ఎంత మార్పు రాము….నన్ను చూస్తే భయపడే వాడివి….నేను నిన్ను నా మొగుడు అనేసరికి నా మీద అజమాయిషీ చెలాయిస్తున్నావు….అయినా నన్ను నీ పెళ్ళాంలా చూసుకోలేదో అప్పుడు చెప్తాను నీ పని,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్ రాము వైపు కసిగా కోరికగా చూస్తూ.

telugu ranku kathalu “ముందు మనం మన ఊరు వెళ్ళనీ….నేను నీ దగ్గర ట్యూషన్ అని చెప్పి నీ ఇంటికి వచ్చి…..నేను ఉన్నంతసేపు నీ ఒంటి మీద బట్టలు ఉండనివ్వకుండా…నీ పూకు పచ్చడి చేసేస్తాను చూస్తుండు,” అన్నాడు రాము.
“అది కూడా చూద్దాంగా,” అని పూర్ణ మేడమ్ అన్నది.
“అబ్బ….ఏం సుఖంగా ఉంది పూర్ణ,” అంటూ రాము కాళ్ళు ముందుకు చాపుకున్నాడు.
“వెధవా….లోపల ఏమీ లేకుండా ఎలారా,” అన్నది పూర్ణ.
“కొద్దిలేపు అయ్యాక వేసుకుంటాలే….బాగా నొప్పిగా ఉన్నది,” అంటూ రాము తన గొంతులో విపరీతమైన బాధని కావాలని ఆమెకి తెలియాలని చేస్తున్నాడు.
“నొప్పా…ఎక్కడా,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్ కంగారుగా.
“పొత్తి కడుపు దగ్గర,” అన్నాడు రాము.
“అవునా…చూడనీ,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్.
రాము పూర్ణ మేడమ్ చేతిని రగ్గులోనికి తీసుకొని, తన పొత్తి కడుపు మీద వేసుకున్నాడు.
అక్కడ చెయ్యి పట్టి చూసి, “వేడిగా ఏమీ లేదు….బాగానే ఉన్నది,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్.
“అక్కడ కాదు కొంచెం కింద”, అంటూ రాము ఆమె చేతిని అలాగే పట్టుకుని తన దడ్డుకు తగిలించాడు.
రాము దడ్డు తన చేతికి వేడిగా తగలడంతో, “ఛీ….వెధవ,” అంటూ చెయ్యి తీసెయ్యబోయింది.

telugu ranku kathalu రాము ఆమె చేతిని అలానే పట్టుకుని, “ప్లీజ్ మేడమ్…నొప్పిగా ఉన్నది,” అన్నాడు.
“నేనేం చేయను,” అనడిగింది పూర్ణ అమాయకంగా ఏమీ తెలియనట్టు.
రాము తన మోచేత్తో ఆమె ఎత్తుని నొక్కుతూ, “అదేంటి పూర్ణ….నీ మొగుడికి చేత్తో ఎప్పుడూ చెయ్యలేదా….అదే నాకూ చెయ్యి,” అన్నాడు పూర్ణ మేడమ్ చెవిలో గుసగుసగా.
“వద్దులే….మా ఆయనది అంటే నేను చెయ్యి వేసిన నిముషానికే అయిపోయిద్ది….నీది ఒక పట్టాన అవ్వదుగా,” అంటూ పూర్ణ చిన్నగా నవ్వుతున్నది.
“నీకు ఎలా తెలుసు,” అన్నాడు రాము.
“ఆడవాళ్ళకి కొన్ని బాగా తెలుస్తాయి…ఇందాక బస్సులో నిల్చుని అన్నిసార్లు నా వెనక నీ దడ్డుతొ పొడిచావు, కాని అవలేదుగా,” అన్నది పూర్ణ.
“నువ్వు నేను చెప్పినట్టు చేస్తే నాకు తొందరగా అయ్యే మార్గం ఒకటున్నది,” అంటూ రాము తన మోచేతిని ఇంకా గట్టిగా ఆమె ఎత్తులకు అదుముతున్నాడు.
“ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఎలా చెబితే అలా చేస్తున్నాగా….అయినా ఎలా,” అనడిగింది పూర్ణ.
“నీ బంతుల్ని పిసుకుతుంటే నాకు తొందరగా అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను,” అన్నాడు రాము.
“హబ్బా….ఎలారా బాబు…ఇప్పుడు జాకెట్ తీయడం కుదరదు,” ఇబ్బందిగా అన్నది పూర్ణ.
“జాకెట్ హుక్సు మాత్రం తియ్యి పూర్ణ…ఇందాక ఛాన్స్ మిస్ అయింది…ఇప్పుడు నేను వదులుకోను….అయినా రగ్గు ఉన్నది కదా,” అన్నాడు రాము.
“ప్లీజ్ రాము ఇక్కడా….వద్దు….ఎవరైనా చూస్తారు,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్ కంగారుగా.
“నేను కింద తీసెసాను….ఫరవాలేదు రగ్గు కప్పుకుని తీసెయ్,” అన్నాడు రాము.

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

పెళ్లి అయిన రమ్య
పెళ్ళైన అమ్మాయి
అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)
సవిత చెల్లి
సుజాత శృంగారం
అక్కా…!
ఇది నా మొదటి కథ
సరిత టీచర్
ఆఫీస్ బాస్ తో
నా శృంగారాలు
మాహి (రే) …మరిది
అమ్మా-నీ పొదుగు
ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
గర్ల్స్ హైస్కూల్
జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)
త్రిబుల్ ధమాకా
నా బుజ్జి చెల్లెలు
మాలతి టీచర్
శృంగార మధనం: సంజయ్
భర్తల మార్పిడి

telugu ranku kathalu “హబ్బా…నీతో చావుకొచ్చిందిరా బాబు….నేను నీకు లొంగిపోయేసరికి బాగా లోకువ అయిపోయాను….నన్ను చూస్తేనే భయపడేవాడివి, ఇప్పుడు నన్నే కమాండ్ చేస్తున్నావు,” అన్నది పూర్ణ.
“ప్లీజ్….పూర్ణ….నా బంగారు లంజవి కదా,” అంటూ రాము పూర్ణ మీదకి ఒరుగుతూ, ఆమె ఒక ఎత్తుని నొక్కుతున్నాడు.
“స్….అబ్బ….ఆగవు కదా…ఉండు,” అని పూర్ణ అటూ ఇటూ ఒకసారి చూసి, అందరు నిద్రలో ఉండటం చూసి వళ్ళంతా రగ్గు కప్పుకుని నెమ్మదిగా జాకెట్ హుక్సు తీసి బ్రాని పైకి లాక్కుని, “ఆ….కానియ్,” అన్నది.
“తీసేసావా,” అని రాము రగ్గు లోపలికి చేయి పోనిచ్చి, పూర్ణ మేడమ్ ఎత్తుల్ని ఒక్కసారి చిన్నగా నిమిరాడు.
దాంతో పూర్ణ మేడమ్ నోటి నుండి చిన్న మూలుగు బయటకి వచ్చింది.
రాము పూర్ణ మేడమ్ వైపుకు తిరిగి ఆమె చేతిని తన దడ్డు మీద వేసుకుని, ఆమె ఎత్తుల్ని నెమ్మదిగా నిమురుతూ, “పూర్ణ,” అని పిలిచాడు.
“ఊ,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్ కళ్ళు మూసుకుని.
“ఎలా ఉంది పూర్ణ,” అనడిగాడు.
“ఏమిటీ,” అన్నది పూర్ణ…..వాడు దేని గురించి అడుగుతున్నాడో అర్ధం అయినా…..అర్ధం కానట్టు అడిగింది.
“అదే….నీ రంకు మొగుడి దడ్డు,” అన్నాడు రాము.
పూర్ణ మేడమ్ చెయ్యి రాము దడ్డు మీద బిగుసుకున్నది. “ఒరేయ్ రాము…మాట్లాడకు,” అన్నది.
“ప్లీజ్….పూర్ణ చెప్పు,” అన్నాడు రాము.
పూర్ణ మేడమ్ ఏమీ మాట్లాడకుండా రాము దడ్డుని పిసుకుతున్నది.
రాము చూపుడు వేలితో ఆమె ముచ్చికపై రాస్తూ ముందుకు జరిగి నెమ్మదిగా ఆమె బుగ్గపై ముద్దు పెట్టి, “వేడిగా ఉందా?” అనడిగాడు.

telugu ranku kathalu “ఏమిటి,” అనడిగింది పూర్ణ.
“అదే….నా దడ్డు,” అంటూ రాము పూర్ణ మేడమ్ బుగ్గ మీద పెదవులతో రాస్తున్నాడు.
“అవును,” అన్నది పూర్ణ భారంగా ఊపిరి పీలుస్తూ.
రాము పూర్ణ మేడమ్ సళ్ళను సుతారంగా నొక్కుతూ, పెదాలను ఆమె పెదవుల చివరకు తెచ్చి, “ఎంత వేడిగా ఉన్నది?” అనడిగాడు.
పూర్ణ మేడమ్ నెమ్మదిగా కదిలి, “చాలా,” అన్నది మత్తుగా.
పూర్ణ మంచి మూడ్ లోకి వచ్చేసిందని రాముకి అర్ధమయ్యింది.
రాము నెమ్మదిగా తన పెదవుల్ని పూర్ణ పెదవుల మీద ఆనించాడు…..పూర్ణ కొద్దిగా నోరు తెరిచి రాము కింది పెదవిని అందుకొని చప్పరించడం మొదలుపెట్టింది.
అలా పూర్ణ తన పెదవులతో రాము పెదవులను చీకుతూ, తన చేత్తో రాము దడ్డుని సుతారంగా ఆడిస్తుంది.
రాము పూర్ణ ఇచ్చే సుఖాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఆమె ఎత్తుల మీద మీద ఉన్న చేతిని ఆమె తొడల మీదకు తెచ్చి చిన్నగా నొక్కాడు.
దాంతో పూర్ణ మేడమ్ చిన్నగా మూలిగింది.

telugu ranku kathalu రాము చిన్నగా ఆమె చీరని పైకి ఎత్తుతుంటే, పూర్ణ మేడమ్ చెయ్యి రాము దడ్డుని గట్టిగా పట్టుకుంటూ, తన నోట్లో ఉన్న రాము పెదవిని చిన్నగా కొరుకుతున్నది.
రాము తన చేత్తో చిన్నగా పూర్ణ చీరని పైకి లాగాడు…..దాంతో అతని చేతికి పూర్ణ తొడలు నగ్నంగా తగిలాయి.
ఆడదానిలో ఆ ప్రదేశం రాముకి కొత్త అయ్యేసరికి అతని చేతులు వణుకుతున్నాయి.
అలా వణికిపోతున్న చేతిని రాము ఆమె తొడల మధ్యకు పోనిచ్చాడు…..అక్కడ పూర్ణ ఆడతనం రాము చేతికి మెత్తగా తగిలింది….దాని మీద రాము చిన్నగా చేత్తో పామాడు.
దాంతో పూర్ణ, “స్….” అని మూలుగుతూ, “అబ్బా….ఏం పిల్లాడివిరా,” అన్నది చిన్నగా.
రాము మెల్లగా తన చేతిని పూర్ణ మేడమ్ ఆడతనం మీద వేసి చిన్నగా నొక్కాడు.
“హా,” అని పూర్ణ రాము దడ్డుని గట్టిగా నలిపేస్తూ, “అక్కడ వద్దురా,” అన్నది.
“ఎక్కడా?” అనడిగాడు రాము.
“అక్కడే….,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్ మత్తుగా.

telugu ranku kathalu “అక్కడే అంటే,” అంటూ రాము తన చేత్తో నెమ్మదిగా పూర్ణ ఆడతనాన్ని గిల్లాడు.
“మ్….” అని పూర్ణ తన నడుముని పైకెత్తి, దడ్డుని గట్టిగా పిసికేస్తూ, “అరే రాము….టీచర్ చెప్పింది వినరా,” అన్నది.
దాంతో రాముకి ఒక్కసారి పూర్ణ చేత బూతులు మాట్లాడించాలని అనిపించింది.
ఇంతలో పూర్ణ, “ప్లీజ్…రాము అక్కడ చెయ్యి తియ్యరా,” అన్నది.
రాము పూర్ణ ఆడతనాన్ని నలుపుతూ, “నేను అడిగిన దానికి జవాబు చెబితే తీసేస్తాను…..అడగనా?” అన్నాడు.
“వద్దన్నా వినవు కదరా….అడుగు,” అన్నది పూర్ణ తమకంగా.
రాము పూర్ణ ఆడతనం చీలిక మీద వేలితో రాస్తూ, “నీ చేతిలో నలుగుతున్న దానిని ఏమంటారు?” అనడిగాడు.
“స్….అబ్బా….నాకు తెలియదు వదలరా…” అన్నది పూర్ణ చిన్నగా వణుకుతూ.
“చెప్పండి మేడమ్….మీకు పెళ్లై ఇన్ని సంవత్సరాలు అయినా మీకు తెలియకుండా ఉంటుందా…,” అంటూ రాము తన వేలిని పూర్ణ పూ చీలిక మీద రాస్తున్నాడు.
దానికి పూర్ణ చిన్నగా కంపించి, “స్….మేడమ్ కాదు….నా పేరు పూర్ణ అని పిలవమన్నాకదరా,” అన్నది.
“చెప్పు పూర్ణ…..నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు…..నా చెయ్యి తీసేస్తాను,” అన్నాడు రాము.
పూర్ణ ఊపిరి భారంగా పీలుస్తూ, “దడ్డు,” అన్నది.

telugu ranku kathalu ఆమె నోటి వెంట ఆ మాట వినగానే రాముకి వెర్రెత్తిపోయినట్టు అయిపోయింది.
ఆ వెర్రిలో పూర్ణ ఆడతనంలో తన వేలిని దూర్చటానికి ప్రయత్నిస్తూ, “మరి దీనిని ఏమంటారు?” అనడిగాడు.
పూర్ణ మేడమ్ తమకంగా కళ్ళు మూసుకుని, “పూకు,” అన్నది.
“నా మడ్డతో నీ పూకుని ఏం చెయ్యాలి?” అనడిగాడు రాము.
పూర్ణ అప్రయత్నంగా తన కాళ్ళను ఎడం చేసి, “దెంగాలి,” అన్నది కసిగా.
ఆమె అలా కాళ్ళను ఎడం చేయగానే రాము వేలు దారి చేసుకుని పూర్ణ ఆడతనంలోకి దూరిపోయింది.
దాంతో పూర్ణ మేడమ్ చిన్నగా మూలిగింది.
“మరి నీ పూకుని నా మడ్డతో దెంగనా,” అనడిగాడు.
“నా పూకు మీద పూర్తి హక్కు నీకే ఇస్తున్నాను….నన్ను నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు అనుభవించు,” అంటూ పూర్ణ కసిగా
రాము మడ్డను ఊపుతున్నది.
రాము ఇంకా కసిగా పూర్ణ మేడమ్ ఆడతనాన్ని కెలుకుతున్నాడు.
పూర్ణ చిన్నగా మూలుగుతున్నది….ఆమె మూలుగుడికి రాముకి మరింత కసెక్కిపోతుంది.
“మేడమ్…నా దడ్డు నీ పూకులోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది మేడమ్?” అనడిగాడు రాము కసిగా.
“మ్….సమ్మగా ఉంటుంది….అయినా నిన్ను నా పేరు పెట్టి పిలమంటే మళ్ళీ మేడమ్ అంటావేంటిరా?” అన్నది పూర్ణ.
“నాకు నిన్ను పూర్ణ మేడమ్ అంటూ కసిగా దెంగుతుంటేనే నాకు ఇంకా కిక్కుగా ఉంటుంది…..మరి ఎప్పుడు నా మడ్డని నీ పూకులో దూర్చమంటావు?” అంటూ రాము తన వేలిని మరింత లోతుగా పూర్ణ ఆడతనాన్ని కెలుకుతున్నాడు.
పూర్ణ మేడమ్ మరింత బలంగా, గట్టిగా రాము దడ్డుని కొడుతూ, “నీ పూర్ణ పూకు ఎప్పుడూ నీదేరా….నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు దున్నుకో,” అంటూ పూర్ణ ఆయాసపడుతున్నది.

telugu ranku kathalu పూర్ణ అలా అనడంతోనే రాము వెంటనే కారిపోయింది. వెచ్చగా అతని దడ్డులో నుండి బయటకు దూకిన రసం పూర్ణ చేతికి తాకగానే పూర్ణ ఉలిక్కిపడి ఈ లోకం లోకి వచ్చి, “వెధవ….మాటల్లో పెట్టి ఎంత పని చేసావు,” అంటూ తన తొడల మధ్య ఉన్న రాము చేతిని బయటకు లాగి, చీరను కిందకు లాగేసుకున్నది.
రాము నవ్వుతూ పూర్ణ బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టి, “బాగుంది కదా పూర్ణ,” అనడిగాడు.
“ఊ…ఛీ….పాడు పిల్లోడా….అయినా

ఈ వయసులో ఇంత యావ ఏంట్రా,” అన్నది పూర్ణ.
“ఏమో మేడమ్….ముందెప్పుడూ లేదు…నీ దగ్గరకి వచ్చిన తరువాతే మొదలయ్యింది,” అన్నాడు రాము.
“అయితే తప్పు నాదా,” అనడిగింది పూర్ణ.
“కాదు….దీనిది,” అంటూ రాము తన చేతిని పూర్ణ ఎత్తుల మీదకి తీసుకెళ్ళాడు.
“మ్….అబ్బా….మళ్ళీనా….ఇక వద్దురా బాబూ…..ఇక నిద్రపో,” అంటూ తన ఎత్తుల మీద ఉన్న రాము చేతిని తీసేసింది.
రాము తనలో తాను నవ్వుకుని సీట్లో సరిగ్గా కూర్చున్నాడు.
పూర్ణ తన దగ్గర ఉన్న రాము బట్టలు అతని మీదకి విసిరి, “ముందు బట్టలు వేసుకో,” అన్నది తెచ్చిపెట్టుకున్న కోపంతో.
రాము పూర్ణ మాటను బుధ్ధిగా విని బట్టలు వేసుకుని నిద్ర పోయాడు…..మర్నాడు పూర్ణ మేడమ్ నిద్ర లేపేవరకు రాముకి మెలుకువ రాలేదు.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *