సుజాత శృంగారం 45

telugu sex stories అతని అంగం సరిగ్గా ఆమె బొడ్డుకు రెండు అంగుళాల కింద తాకుతుంది, వెచ్చగా, వాడిగా. ఆ వేడికి ఆమెకి కింద వెన్న కరుగుతున్నట్టుగా ఉంది. అతని పరిస్థితీ దాదాపు అదే. …

సుజాత శృంగారం 38

telugu sex stories ఫ్రెష్ గా స్నానం చేసేసరికి నిద్ర వచ్చేసింది ఆమెకి. బెడ్ మీద పడి వళ్ళెరగకుండా నిద్ర పోయింది. రెండు సార్లు గిరి ఆమె రూమ్ లోకి వచ్చాడు గానీ, అక్క

ప్రగతిని ఎత్తుకొని బెడ్ పై

telugu sex stories ప్రగతి నేను కంపెనీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి,” అంటూ మురళి తరువాత రోజు ఆఫీసుకు వెళ్ళాడు.
అప్పటికే టైము తొమ్మిదిన్నర అవుతుంది.
ప్రగతి కిచెన్ లో నుండి బయటకు వచ్చి రాము …

సుజాత శృంగారం 22

telugu sex stories ఆత్రంగా తలుపుతీసాడు రవి. ఆమె చీకటిలో ఉంది. “ఏంటీ ఇంత లేటూ?” అన్నాడు గుసగుసలాడుతూ. ఆమె ఏమీ మాట్లాడకుండా గబుక్కున లోపలకి వచ్చి తలుపేసింది. ఆమెని చూసి షాక్ అయ్యాడు.