రమ్యని ఎత్తుకొని బెడ్ రూం లొకి

telugu sex stories పనింద్ర లొపలికి వెల్లగానె.రమ్య కొపంతొ ఎక్కడి నుంది వస్తున్నారు అని అడిగింది.ఎందుకు అని అడిగాడు పనింద్ర.ఇందాకా ఆ కుమార్ షొ రూం నుండి ఒకడు మీ బైక్ తీసుకొచ్చాడు మీ బైక్ వడెందుకు తెచ్చాడు అని అడిగింది ముందు నువ్వు ఈబ్యాగ్ లొపల పెట్టి రా అని చెప్పాడు.రమ్య బ్యాగ్ తీసుకొని లొపలికి కబొర్డ్ లొ పెట్టి బయటకి వచ్చింది.పనింద్ర సొఫాలొ కూర్చున్నాడు రమ్య రాగానె తనని దగ్గరకి రమ్మని తన ఒడిలొ కూర్చొపెట్టుకొని కుమార్ రమ్మంటె వెల్లాను ఎందుకు రిజైన్ చేసావు అని అడిగాడు నాకు ఇష్టం లేదు అందుకె చేసాను అని చెప్పాను.నీకు బైక్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది నా ఫ్రెండ్ కి ఫ్రెండ్.నా ఫ్రెండ్ షొ రూం లొ కనిపిస్తె వాడితొ మాట్లాడాను.బయటకి వెల్దాము అన్నాడు వాడి కార్ లొ నాకు బైక్ ఉంది అంటె అతనితొ బైక్ పంపించాడు నేనె చెప్పాను అడ్రస్ అన్నాడు.రమ్య పనింద్ర మొహాన్ని చేతిలొకి తీసుకొని ఇప్పటికె నేను పెద్ద తప్పు చేసాను.మీరు వాళ్ళ మీద కొపంతొ ఎమి చేయకండి మీకు ఎదైనా అయితె నేను తట్టుకొలేను అంటూ పనింద్రని కౌగిలించుకొని ఎడుస్తుంది.

పనింద్ర తనలొ తాను బాధ పడుతున్నాడు అబద్దం చెప్పినందుకు.వ్దంటనె తేరుకొని రమ్య నడుము మీద చక్కిలిగింతలు పెట్టాడు.రమ్య పనింద్రని వదిలి నవ్వుతుంది.అవును ఇంకొ గంటలొ ఇంటికి బయలుదేరాలి ఒక నెల రొజుల తరువాత నేను పిలుస్తా అప్పుడు రా మల్లి అన్నాడు.ఎందుకు అని అడిగింది.నువ్వు వచ్చక నీకె తెలుస్తుంది.నేను నిన్న,మొన్న ఎం చేసానొ ఈ నెల రొజుల్లొ ఎం చేసానొ అని అన్నాడు.కాని అని అంది రమ్య.కాని లేదు గీని లేదు చెప్పింది విను అన్నాడు.రమ్య మూతి ముడుచుకొని కూర్చుంది.పనింద్రకి ముచ్చటెసి రమ్య మొహాన్ని చేతిలొకి తీసుకొని పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.రమ్య కుడా పనింద్ర తలని పట్టుకొని పనింద్ర పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది ఇద్దరు ఒకరి పెదాలు ఒకరు చీక్కుంతున్నారు పనింద్ర రమ్యని ఎత్తుకొని బెడ్ రూం లొకి తీసుకెల్లి బెడ్ మీద పడుకొపెట్టాడు షర్ట్ బట్టన్స్ విప్పుతున్నాడు.గంటలొ వెల్లాలి అన్నారు ఇప్పుడు మొదలు పెడితె అవుతుందా అని అడిగింది.షర్ట్ మొత్తం విప్పెసి పక్కన పాడెసాడు.రమ్య మీద పడుకొని.ఎప్పుడు అయితె అప్పుడె వెల్దువులె అన్నాడు రమ్య చెవిలొ రమ్య సన్నులని నైటి మీది నుండి పిసుకుతూ రమ్య పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతున్నాడు తన పెదాలని నొటిలొకి తొసి రమ్యా నాలుకని తడుముతున్నాడు రమ్య పనింద్ర నాలుకని చీకుతూ మెల్లిగా పనింద్ర నాలుకని వెనుకకి తొసి తన నాలుకని పనింద్ర నొటిలొకి తొసింది పనింద్ర రమ్య నాలుకని చీకుతున్నాడు.రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నలుపుతున్నాడు.మెల్లిగా పక్కకి జరిగి రమ్య నైటిని పైకి లాగాడు రమ్య తొడలని తడుముతున్నాడు.రమ్య నైటిని పైకి లాగి విప్పెసాడు రమ్య బ్రా మీది నుండి సన్నులని పిసుకుతూ మెడ మీద ముద్దులు పెడుతూ నాకుతున్నాడు.అప్పుడు గమనించాడు చిన్నగా పంటి ఏమయింది అని అడిగాడు గటుల మీద రాస్తూ వాళ్ళె కొరికారు అంది.పనింద్రకి ఎక్కడ లేని కొపం వచ్చింది.మెల్లిగా రమ్య మొహమంతా ముద్దులు పెడుతూ పెదాల మీద ముద్దు పెట్టాడు.సారీ రా నా వళ్ళె కదా అన్నాడు.అల ఎమి అనుకొకండి అంది.రమ్య పనింద్ర తలని పట్టుకొని లాగి పెదాల మీద ముద్దు పెట్టి పెదాలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతుంది.పనింద్ర రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని తడుముతున్నాడు.

రమ్య తన నాలుకని పనింద్ర నొటిలొకి తొసింది పనింద్ర రమ్య నాలుకని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ రమ్య బ్రా విప్పెసాడు సన్నులని చేతుల నిండా దొరికిచ్చుకొని పిండుతున్నాడు.రమ్య ముచ్చికని నలుపుతూ సన్నులని పిసుకుతున్నాడు.సన్నలని నొటిలొకి తీసుకొని చీకుతూ పిసుకుతున్నాడు రెండు సన్నులని మార్చి మార్చి పిసుకుతూ చికున్నాడు.ఒక చేతిని కిందికి జరుపుతూ రమ్య ప్యంటిని తీసెసాడు.తన ప్యంట్ ఇన్నర్ విప్పెసాడు తన మొడ్డని పట్టుకొని రమ్య పూకు మీద పైకి కిందకి రాస్తూ రమ్య పూకులొకి తొసాడు అమ్మా మెల్లిగా అంది.పనింద్ర రమ్య సన్నులని పిసుకుతూ ముచ్చికలని నాలుకతొ తడుముతూ దెంగుతున్నాడు మెల్లిగా అబ్బా చంపుతున్నారు మెల్లిగా హ్ హ్ హ్ హ్ అంటూ మూలుగుతుంది.బయటకి తీసి మల్లి లొపలికి తొసి దెంగుతున్నాడు ఆపకుండ 5 నిమిషాలలు దెంగి రమ్య పూకులొ కార్చెసాడు.మెల్లిగా రమ్య మీద పడుకున్నాడు.రమ్య పనింద్ర తలని నిమురుతూ.నన్ను ఊరికి ఎందుకు పంపిస్తున్నారు అని అడిగింది.నువ్వు వచ్చాకా మొత్తం చెప్తాను కాని ఇక్కడ జరిగింది ఊరిలొ చెప్పకు అని రమ్య మీది నుండి లేచి త్వరగా రెడీ అవు అని పక్కన పడుకున్నాడు.రమ్య లేచి బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి వచ్చింది.పనింద్ర బాత్ రూం లొకి వెల్లి స్నానం చేసి వచ్చాడు త్వరగా నీ బ్యాగ్ సర్దుకొ అని డ్రెస్స్ వేసుకొని బయటకి వెల్లి సొఫా లొ కూర్చున్నాడు.ఒక 15 నిమిషాల తరువాత ఈంకా ఏంత సెపు అంటూ లొపలికి వచ్చాడు అప్పటికి సర్దుంది ఎడుస్తూ.ఎమయింది ఎందుకు ఏదుస్తున్నావు అని అడిగాడు.మీరు నాకు అసలు ఏమి చెప్పడం లేదు.నన్ను కుడా ఊరికి పంపుతున్నారు నాకు భయంగా ఉంది అంది.రమ్యని కౌగిలించుకొని నువ్వు ఎమి బాధ పడకు నువ్వు వచ్చినాకా అన్ని తెలుస్తాయి అన్నాడు.నేను నీకు మాట ఇస్తున్నా ఇక మీదట నీకు ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకుంటా అన్నాడు.

రమ్య పనింద్రని కౌగిలించుకొని ఎడుస్తుంది.రమ్య వీపు మీద చేతులొ రాస్తూ ఒదార్చాడు.రమ్యని వదిలి త్వరగా రెడీ అవు అన్నాడు.రమ్య బట్టలు సర్దుకుంటుంది.ఇందాక ఇచ్చిన బ్యాగ్ ఎక్కడ పెట్టావు అని అడిగాడు.కబొర్డ్ లొ పెట్టాను అంది.పనింద్ర కబొర్డ్ ఒపెన్ చేసి బ్యాగ్ లొంచి 500 కట్ట తీసి రమ్యకి ఈచ్చాడు.కర్చులకి ఉంచుకొ అని చెప్పాడు.ఇంత డబ్బా ఎక్కడిది అని అడిగింది.నువ్వు ఏమి అడగకు అన్నాడు.బట్టలు సర్దడం లొ రమ్యకి హెల్ప్ చేసాడు.బట్టలు రెడు బ్యాగ్ లొ సర్దింది.బైక్ మీద వెల్ల్డం కష్టం అని.క్యాబ్ బుత్ చేసాడు.10 నిమిషాలలొ క్యాబ్ వచ్చింది రమ్యతొ పాటు తాను కుడా వెల్లి బస్ ఎక్కించాడు బస్ కదిలెవరకు ఉండి మల్లి క్యాబ్ లొ ఇంటికి వచ్చాడు.వస్తూ రెండు బీర్లు బిర్యాణి తీసుకొని వచ్చాడు.ఇంటికి రాగానె డ్రెస్ మార్చుకొని టి.వి ఆన్ చేసాడు బీర్ ఒపెన్ చేసి టి.వి చూస్తూ తాడుతున్నాడు.మనీ లేవు ఎలా వీళ్ళని ఎదురించాలి వీళ్ళా మీద పగ సాదించాలి అనుకుంటుండగా మీ పతనానికి మీరె గొయ్యి తొవ్వుకున్నారు అనుకుంటూ బీర్లు తాగెసాడు తెచ్చుకున్న బిర్యాణి తినెసి పడుకున్నాడు.ఉదయానె లేచి ఫ్రెష్ అయి ఒక 30 లక్షలు తీసుకొని బయటకి వెల్లాడు.ఇక తన పని మొదలెట్టాలి అనుకొను బయట టిఫిన్ చేసి వెంటనె ఆడి షొ రూం కి వెల్లాడు అక్కడ అన్ని కార్లు చూసి ఒక కార్ నచ్చి సేల్స్ మ్యానెజర్ ని పిలిచి ఎంత అని అడిగాడు సార్ 25 లక్షలు అని చెప్పాడు.పనింద్ర వెంటనె క్యాష్ తీసాడు.సేల్స్ మ్యానెజర్ పనింద్రని క్యాష్ కౌంటర్ దగ్గరకి తీసుకెల్లాడు.పనింద్ర క్యాష్ కట్టెసాడు.

మ్యానెజర్ వచ్చి సార్ ఒక 10 ఆగండి పేపర్స్ రెడీ చేస్తాను అని కూల్ డ్రింక్ ఇచ్చి వెల్లిపొయాడు.ఒక 5 నిమిషాలలొ పేపర్స్ తీసుకొచ్చి సంతకాలు తీసుకున్నాడు.సార్ అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఇవ్వండి ఆర్. సి పొస్ట్ లొ వస్తుంది అని అడిగాడు.ఇక్కడి అడ్రస్ లేదు అని చెప్పాడు.మరి ఎలా అని అడిగాడు మీ ఆఫిస్ అడ్రస్ పెట్టండి ఆర్.సి వచ్చాక ఫొన్ చేస్తె నేను వచ్చి తీసుకుంటా అన్నాడు.సార్ అలా కుదరదు అనగానె ఒక 10 వేలు వాడి మీదకి విసిరెసాడు.వాడు వ్రంటనె సార్ నా అడ్రస్ ప్రూఫ్ పెడతాను ఆర్.సి వచ్చాకా ఫొన్ చేస్తాను అని చెప్పాడు.దట్స్ గుడ్ అన్నాడు.మానెజర్ వెల్లిపొయాడు ఒక 2 నిమిషాలకి వచ్చి సార్ కార్ నా పేరున ఉంటది ఓ.కె నా అని అడిగాడు.ఓ.కె అన్నాడు.సార్ కీస్ అని కార్ కీ ఇచ్చాడు కార్ బయట ఉంది అని పనింద్ర నంబర్ తీసుకున్నాడు.

ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా సెక్స్ వీడియోస్

ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా సెక్స్ స్టోరీస్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *