ఆంటీ పడుకుంటే కుంభకర్ణుడి చెల్లెలు

telugu lanjala kathalu ఆంటీ పడుకుంది కదా అని తన హెడ్-ఫోన్స్ తీయబోతుంటే నా చేయి తగిలి తన పైట పూర్తిగా తన వొళ్ళో పడిపోయింది పైనుంచి రెండు స్తనాలు సగం వరకు మధ్యలో

ఔట్ అయ్యెంత వరకూ అమ్మను దెంగుతానన్నావుగా

telugu lanjala kathalu తనకు కుతి తీరకుండానే సగంలో ముగించేసిన నందూని చూసిన నీరజకు మండిపోయింది. స్టుపిడ్ ..ఈడియట్ …రాస్కెల్ …అంత తొందరగా కార్చుకొంటావా నన్ను పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదా …నాకు ఔట్ అయ్యెంత …

చాల బాధ గా ఉంది భారించ లేకండా ఉంది

telugu lanjala kathalu హరి లక్కీ ముందుగా గదిలోకి వెళ్లి మీ పేర్లు చెప్పితే లోపలకి రావచ్చు.
వెంటనే క్రిష్ నేను నా ముద్దుల రంకు పెళ్ళాం వచ్చాము.
విజ్జి తాను సిగ్గు పడుతూ …