సుజాత శృంగారం 32

telugu sex stories ఆ తరువాత కొద్దిసేపటికి, ఆమెపై నుండి లేచి, పక్కన పడుకున్నాడు అతను. సుజాత మంచంపై నుండి కిందకి దిగి, టవల్ చుట్టుకుంటూ “మ్…వేడి మొత్తం దిగిపోయినట్టేనా! ఇంకా ఏమైనా బేలన్స్

నా స్నేహితురాలు జయలక్ష్మి

telugu sex stories “నా స్నేహితురాలు జయలక్ష్మి” మా ఆయనకు 25 ఏళ్లు. ఇద్దరం అనంతపురం లో రాణి నగర్ దగ్గర కాపురం పెట్టాము. ఆ ఆయనకు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం. వచ్చిన జీతంతో కాలం …

బొడ్డుకి పూకు’కి మధ్య వున్నా ప్రాంతం బాగా నాకాడు

telugu sex stories “బొడ్డుకి పూకు’కి మధ్య వున్నా ప్రాంతం బాగా నాకాడు” మహంత్ ఆ రోజంతా ఒక్కటే టెన్షన్లో వున్నాడు. తన ముందు సీట్లో పని చేస్తున్న నలిన ఆ రోజు వేసుకున్న …

నాతో రోజు పడుకోవటాని కి ఓప్పుకుంటే నే

telugu sex stories “నాతో రోజు పడుకోవటాని కి ఓప్పుకుంటే నే” నేను ఎంతో ఆనందం తో కంపేనీ కారు లో ఇంటికి వచ్చే సరికి సాయంత్రం 5 అయింది.. అత్తగారు దిగులు గా

సుజాత శృంగారం 20

telugu sex stories మర్నాడు నిద్రలేచేసరికి రవి కాలేజీకి వెళ్ళిపోయాడు. ఇక తను ఒక్కత్తే వెళ్ళే ఓపిక లేక అలాగే ఉండిపోయింది సుజాత. తల్లి తిట్లు మామూలే. తండ్రి ఏదో పనిమీద బయటకి వెళ్ళిపోయాడు.

సుజాత శృంగారం 13

telugu sex stories “ఇప్పుడు ఫ్రీగా ఉంది కదా.” అన్నాడతను ఆమె భుజాల చుట్టూ చేతులు వేస్తూ. “మ్..” అంది సుజాత. “గుడ్. నాన్న దగ్గర ఎప్పుడూ అలా ఫ్రీగా ఉండాలి. ఓకేనా..” అన్నాడు.