ఖర్కోటఖుడు 17

telugu sex stories “హెలో హార్ధిక్?” అవతలి వ్యక్తి కంఠం.
“హా..” అన్నాడు అప్రయత్నంగా.
“నేను మల్హోత్రాని” మల్హోత్రా కంఠం కంగారుగా పలికింది. “చెప్పండి. ఏమైంది?” అడిగాడు హార్ధిక్.
మల్హోత్రా చెప్పడం మొదలెట్టాడు.

###########…

ఖర్కోటఖుడు

telugu sex stories ఆదివారం..సమయం 4.00AM..అది హైదరాబాద్ లో ఒక విలాసవంతమైన భవంతి. పేరు ఠాగూర్’స్.. తన గదిలో పడుకుని ఉన్నాడు 29ఏళ్ల హర్ధిక్. అతని పేరు హర్ధిక్. హర్ధిక్ ఠాగూర్. అతని తండ్రి …

ప్రగతిని ఎత్తుకొని బెడ్ పై

telugu sex stories ప్రగతి నేను కంపెనీ రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి,” అంటూ మురళి తరువాత రోజు ఆఫీసుకు వెళ్ళాడు.
అప్పటికే టైము తొమ్మిదిన్నర అవుతుంది.
ప్రగతి కిచెన్ లో నుండి బయటకు వచ్చి రాము …

చంపెసావు అల్లుడు

telugu sex stories “చంపెసావు అల్లుడు” సాయంతరము అయ్యింది…అన్నయ వదినా ఇంకా బయటికి రాలేదు..నేను అక్క ఒక రూం లొ కూర్చుని వున్నాము…
ఆ రూం లొకి అత్త వచ్ఛి “మీరు ఎమి అనుకొకపొతె …

గెలిచిన వాళ్ళు ఏమి చెబితే ఓడిన వాళ్ళు అది చెయ్యలి

telugu sex stories “గెలిచిన వాళ్ళు ఏమి చెబితే ఓడిన వాళ్ళు అది చెయ్యలి” ఇల్లు చేరగానే పూర్ణ మేడమ్, “నేను వెళ్ళి స్నానం చేసి పది నిముషాల్లో వస్తాను….నువ్వు ఇక్కడే కదలకుండా కోర్చో,” …

సుజాత శృంగారం 31

telugu sex stories గదిలోకి పోయాడే గానీ, వాడికి ఎక్కడా ఆగడం లేదు. మొదటి సారి కాస్త రుచి చూసాడుకదా, మొత్తం కావాలనిపిస్తుంది. వంటి మీద అండర్ వేర్ కూడా లేకుండా అలాగే మంచంపై