నీ గుద్ద మీద బలంగా గుద్దుకుంటుంటే గుద్ద బలవదేంటీ మరీ

telugu sex Stories ఆంటీ ఇంటికాడ నుండీ బయలుదేరిన నేను ఇంటికి వెళ్ళ ఏరా ఎక్కడికి వెళ్ళావ్ అంది అమ్మ ఊరికే అలా బయటకి వెళ్ళనమ్మా అన్నాను హుమ్మ్ సర్లే నేను అలా పక్క ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వస్తాను ఇంటికాడే ఉంటావ్ కదా?? అంది. హా ఉంటాను అన్నాను ఒకవేళ బయటకి వెళితే తాళం వేసి మడతమంచం లో పెట్టు అంది సరే లే అన్నాను.

అమ్మ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళింది అబ్బహ్ ఒల్లంతా నొప్పిగా ఉంది కొంచెం సేపు పడుకోవాలి అనుకుని మంచం మీద వాలాను అప్పుడు అమ్మ అన్న మాట ఒకటి గుర్తు వచ్చింది.

నువ్వు గనుక బయటకి వెళితే తాళం వేసి మడత మంచం లో పెట్టు అంది. అదేంటీ తాళం వేసి ఆంటీ వళ్ళ ఇంటికాడే ఇవ్వవచ్చు కదా?? పక్క ఇల్లేకదా అదేమన్న బోలేడు దూరమా ఏంటీ అనుకుని ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికాడ నేను ఉంటానుకదా నాకు ఇచ్చేయ్ మనకుండా ఇక్కడ పెట్టి వెళ్ళమందేంటీ. అమ్మ అన్న ఆమాటకి నా మనసులో ఏదో అనుమానం మొదలయ్యింది.

ఇంక నేను ఆగలేక ఇంటికి తాళం వేసి మడతమంచం లో పేట్టేసి నిదానంగా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికేసి వెళ్ళ రోడ్డు మీద నుంచుని చూశా బయట ఎవరూ లేరు అప్పటికే అమ్మ వెళ్ళి 10 నిముషాలు దాటుతుంది నేను మెల్లిగా ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా ముందలి తలుపు మూసి ఉంది పట్టపగలు తలుపు మూసుకుని లోపల ఏమి చేస్తున్నారు అనుకుని సందులోనుండీ వెళ్ళి కిటికి దగ్గర ఏదన్న మాటలు వినిపిస్తాయేమో అని చూశా సైలెంట్గా ఉంది ఇదేంటి అనుకుని మెల్లిగా కిటికి లోనుండీ చూశా లోపల ఎవ్వరూ లేరు వెనకల గదిలో ఉన్నారా అనుకుని ఆ కిటికి దగ్గర చూశా ఎవ్వరూ లేరు ఇదేంటీ అమ్మ ఈ ఆంటీ పేరే కదా చెప్పింది ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరేంటీ అనుకుని ఆలోచనలో పడ్డా అప్పుడు గుర్తు వచింది ఈ ఆంటీకి అమ్మ ఇంకో ఆంటీ ముగ్గురూ మాట్లాడుకోవడం రెండుమూడు సార్లు చూశా. ఆంటీ వాళ్ళ ఇల్లు పక్క వీదిలో హుమ్మ్ అమ్మ సుజాత ఆంటీ ఇద్దరూ ఆ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారంటావా?? అందుకే తాళం మదతమంచం లో పెట్టమంది అంటావా?? అనుకుని ఇంటికి వచ్చేస్తుంటే నాకు ఇంకో అనుమానం వచ్చింది అసలూ ఈ టైం లో ఇళ్ళకి తాళ్ళాలు పెట్టేసి మరీ ఆ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళడం ఎందుకూ అనుకుని సర్లే పక్క వీదే కదా చూస్తే పోలా అనుకుని ఆ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళా ఆంటీ పేరు కుమారి.

వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే ముందలి తలుపు వేసి ఉంది ఇదేంటి ఈ ఆంటీ కూడా లేదా?? అనుకుని పక్కన సందులోనుండీ వెనక్కి వెళదాం అని మెల్లిగా వెళ్ళుతుంటే ఒక గదికి కిటికి ఉంది ఆ కిటికి దగ్గరకి వచ్చేసరికి అమ్మ గొంతు వినిపించింది ఓహో ఇక్కడే ఉన్నారు అనుకుని అక్కడ పూల మొక్కలు ఉంటే వాటిలో నక్కి ఉన్నా. ఏంటి కుమారీ మరీ ఇంతలా పెరిగిపోతున్నాయ్ మా అన్నయ్యగారు అదేపనిలో ఉంటున్నట్టు ఉన్నారు అంది అమ్మ. చీ పో వదినా నువ్వు మరీనూ అంది ఆంటీ. సుజాత నువ్వే చెప్పు నేనేమన్న తప్పు చెప్పనా? అంది అమ్మ. లేదు వదినా నువ్వు కరెక్ట్ గానే చెప్పావ్ ఈమద్యా ముందు వెనక కూడా నీవి బాగా పెద్దవి అవుతున్నయ్ అంది. అబ్బహ్ ఇంక చాల్లే ఆపండి నాకు సిగ్గేస్తుంది అంది కుమారీ ఆంటీ. దానికి సిగ్గేస్తుంది అంతా ఇంక మనం ఇక్కడెందుకూ మన ఇళ్ళకిపోదాం పదవే సుజతా అంది అమ్మ. నీకు తెలుసుకదా వదినా మరీ మీఅంత పచ్చిగా నేను మాట్లాడలేనని అంది కుమారీ ఆంటీ. అవునమ్మ మా మొగుళ్ళూ అచ్చుపోసి ఊరుమీదకి వదిలారు అందుకే మేము బరితెగించిఫొయాం అంది సుజాతా ఆంటీ అచ్చు కాదే బొక్కలో రసం పోసి వదిలారు అను అంది అమ్మ.

ఏంటీ నీకు కూడా పొద్దున్నే పని అయ్యిందా?? అంది సుజాత ఆంటీ హా ఆదివారం కదా స్తానల గదిలోనే అంది అమ్మ. నీక్కుడా అంటున్నావ్ నీకు అయ్యిందా అంది అమ్మ సుజతాఅంటీని. హా ఇంతకు ముందే దెబ్బా వేసి పోలానికి వెళ్ళాడు అంది. అబ్బోఓ అబ్బోఓ మరీ బాత్రూంలోనా ఇరుకుగా ఉంటుందిగా అద్ని కుమారీ ఆంటీ ఇరుకుగా ఉంటేనే బాగా దగ్గరగా ఉండవచ్చుకదా అంది అమ్మ. అమ్మో వదినా నీదగ్గర చాలా నేర్చుకోవాలి అంది అబ్బహ్ ఏమీ తెలియకుండానే ఇంతలా పెంచావా?? అని తాప్ మని సౌండ్ వచ్చింది. అబ్బహ్ ఏంటి వదినా అలా చరిచావ్ అంది కుమారి ఆంటీ. బాగా బలిసిన నీ పిర్రలని చూస్తుంటే ఒక చరుపు చరవాలనిపించిందే అంది అమ్మ. ఈలోపు సుజాత ఆంటీ ఏంటీ వెనకదానిలో కూడా పెట్టించుకుంటున్నావా ఏంటీ ఈ మద్య నీ గుద్ద బాగా బలుస్తుంది అంది. ఏమో నాకూ అదే తెలియడంలేదూ అంది కుమారీ ఆంటీ. అదేంటే గుద్దలో పెట్టడం కూడా తెలియడం లేదా నీకూ అంది అమ్మ. చీ మరీ గుద్దలో కాదులే వదినా ఒంగోపెట్టి వెనకనుండీ పెడుతున్నాడు అంది. హుమ్మ్ బాగా గుద్దుతున్నాడా అంది అమ్మ. హా మామోలుకంటే గట్టిగానే గుద్దుతున్నాడు. హుమ్మ్ అదీ సంగతి అదుకే నీ గుద్ద అలా బలుస్తుంది అంది సుజతా ఆంటీ అలా గుద్దించుకుంటే గుద్ద బలుస్తుందా వదినా అంది కుమారీ ఆంటీ అనుమానంగా హుమ్మ్ మరి బలవదా?? అన్నయ్యగారి ముందు బాగం నీ గుద్ద మీద బలంగా గుద్దుకుంటుంటే గుద్ద బలవదేంటీ మరీ అంది అమ్మ. ఏంటి వదినా అలా అద్దం పద్దం లేకుండా మాట్లడితే అసలే సగం తెలిసిన కుమారికి ఎలా అర్దం అవుతుంది పాపం అన్నీ విడతీసి చెప్పు వదినా పాపం తనకీ అర్దం అవ్వలి కదా అంది సుజాత ఆంటీ. అంటే ఏంటే నువ్వు అనేదీ అంది అమ్మ. అదే వదినా అచ్చతెలుగులో చెపుతావ్ కదా అలా చెప్పు బాగుంటుంది అంది సుజాత ఆంటీ. మరీ అలా చెపితే జడుసుకుంటుందేమో ఇది అంది అమ్మ నవ్వుతూ. ఎలా చెపితే అంది కుమారీ ఆంటీ. వదిన మరీ పచ్చిగా చెపుతుందిలే అంది సుజాత ఏంటి వదినా మరీ టిమ టిమ లాడుతున్నట్టు ఉంది నీకు అంది అమ్మ అవును మీకేంటమ్మ మా అన్నయ్యలు సమ్మగా దెబ్బ వేసి వెళ్ళారు బయటకి నా మొగుడు నా పూకు తీట సంగతే మరచిపోతాడు అంది సుజాత ఆంటీ.

ఏంటి వదినా మరీ అంత పచ్చిగా చీ అంది కుమారీ ఆంటీ. ఏంటీ ఈ మాటకే నువ్వు అలా అంటే ఇంక వదిన మాట్లడటం మొదలెడితే కిందపడి గిల గిల కొట్టుకుంటావేమో అంది నవ్వుతూ. ఆడది ఎక్కడైనా సిగ్గు పడొచ్చేమో కానీ మంచం దగ్గర సిగ్గుపడితే ఇంక తన గుల ఎప్పటికీ తీరదు అని వదినే చెప్పింది అంది సుజాత ఆంటీ.

అబ్బహ్ దీనికి బాగా దులేక్కిపోయింది కానీ మంచి దిట్టంగా బారుగా ఉన్నా నీటి వంకాయని ఒకదానిని తీసుకుని రా కుమారీ అంది అమ్మ. వంకాయా?? ఇప్పుడెందుకు వదినా అంది కుమారి అమాయకంగా. అయ్యోఓఓఓ పిచ్చి పిల్లా మొగుడు మన పక్కన లేని లోటు తీర్చేది ఒక్క వంకాయ ఒక్కటేనే తల్లి అబ్బహ్ వెళ్ళి తీసుకుని రా అంతా నీకే తెలుస్తుంది లే ఉన్నావాటిల్లో పొడుగ్గా లావుగా ఉన్నాది చుసి తే అంది అమ్మ.

అమ్మ చిన్న గొంతుతో మొగుడు తప్ప ఇంకో చెయ్యి పడినట్టులేదు దీనిని మనతోపాటు చేర్చుకుంటే సరి అంది. దీనికంటే అమాయకంగా ఉండేదానిని కాదా నేను నా వంటిమీద నీచెయ్యి పడింది ఇదిగో ఇలా అయ్యా అంది సుజాత చిన్న గొంతుతో ఈలోపు కుమారీ వచ్చినట్టు ఉంది ఇదిగో ఇది చూడు సరిపోతుందా అంది అబ్బహ్ మాంచి వాటంగా ఉన్నాదానిని తెచ్చావ్ గా హుమ్మ్ సుజాతా ఇంక రావే నీ దూల తీర్చేస్తే ఒక పని ఐపోతుంది అంది అమ్మ.దాని దూల ఎలా తీరుస్తావ్ అంది కుమారి. ఇదిగో చూడు ఇది ఎలా ఉంది అంది ఏమి చూపించిందో మరి ఆంటీ వంకాయ అంది చీ అది కాదే ఇంక దేనిలాగానన్నా ఉందేమో గుర్తుతెచుకో అంది ఇంకేముంటుందీ అంది కుమారి. ఇంకేమీ ఉండదా?? ఉంటుంది గుర్తుతెచ్చుకో అంది నవ్వుతూ ఈలోపు సుజాత ఆంటీ కుమారీ నువ్వు మరీ ఇంత పప్పు సుద్ద అనుకోలేదు దీనిని చూడు సరిగ్గా మొడ్డ లాగలేదా?? అంది అయ్యోఓ చీ చీ ఏంటి వదినా ఆ మాటలూ అంది కుమారీ ఆంటీ. సరిగ్గా చూడు మేము అన్నాది నిజమో కాదో నీకే తెలుస్తుంది అంది అమ్మ. ఇస్స్స్ మ్మ్మ్మ్ అవుననుకో కానీ ఆ ఊహే ఏదోలా ఉంది వదినా అంది కుమారి. చూడు అచ్చం నిగడదన్నిన మొడ్డలా ఎలా నిగనిగలాడుతుందో దీనిని అమాంతంగా పూకులోకి తోసుకుంటే అచ్చం మొగుడు మొడ్డ దింపుకున్నట్టే ఉంటుంది కుమారీ అంది అమ్మ.

బాబోఓయ్య్ ఏంటి వదినా చీ సిగ్గులేకుండా ఇలా కూడా చేసుకుంటారా అంది. మొగుడి దెబ్బా సరిగ్గా పడని ఏఆడదైనా ముండు రుచి చూసేది వంకాయ దెబ్బేనమ్మా. దీని దెబ్బా కూడా సరిపోకపోతే అప్పుడు ఇంకో మగాడిని చూసుకుంటుంది అంది సుజాత.

అమ్మోఓ వదినా నేను చాలా నేర్చుకోవాలి ఐతే నాకు ఈ విష్యాలు ఏమి తెలియదు అంది కుమారి. ఏమి కంగారు పడకు నీకు తెలియని విష్యాలు నేర్పించడానికే కదా మేమున్నాది. ఏది ఐనా సిగ్గులేకుండా అడిగి తెలుసుకుని నేర్చుకో అంది అమ్మ. ఈలోపు అబ్బహ్ వదినా వంకాయని చూస్తే నా పూకులో జిల రేగిపోతుంది ఇంక నేను ఆగలేను బాబు మీ మాటలు ఉంటే నా పని చూశాకా మాట్లాడుకోండి అంది సుజాత ఆంటీ.

హుమ్మ్ కుమారీ అంతా కొత్త కొత్తగా ఉంటుంది మేము ఏమిచేస్తున్నామో చూసి నేర్చుకో ఒకవేళ ఏదన్నా అర్దం కాకపోతే సిగ్గుపడకుండా అడుగు సరేనా అంది అమ్మ హా సరే అంది కుమారి హుమ్మ్ సుజీ ఇంక రావే నీ పూకు పచ్చడే అంది అమ్మ.

అహ్హ అబ్బహ బ్బహహ్ ఇస్స్స్స్స్ హ్హుహుహూహ్మ్మ్మ్మ్మ్ వదినా నీ చేతుల్లోనే ఏదో మాయ ఉంది వదినా నువ్వు చెయ్యి వేస్తేనే ఒల్లంతా జిలెత్తిపోతుంది ఇస్స్స్స్ అబ్బహ్. అబ్బహ్ అబ్బ్బహ్ ఆభ్బ్ ఇస్స్ హుహు వదినోఓఓ వదినోఓఓ అమ్మోఓ అమ్మోఓ వదినహ్ వదినహ్ హీయ్య్ హెయ్య్ అబ్బహ్ అబ్బహ్ ఇస్స్స్స్ష్హ్ ఇస్స్స్ష్హ్ నువ్వు మామోలుదానివి కాదే నా పూకులో గుల తీర్చడానికే పుట్టావే తల్లి అమ్మోఓ అమ్మోఓ నీ దెబ్బ ముందు నా మొగుడు దెంగులాట కూడా బలాదూరే అబ్బహ్ ఇంత కసిపురుగువేంటే అమ్మోఓ అమ్మోఓ అలాగే కొట్టు అలాగే కొట్టు అదీ అదీ వాటంగా తగులుతుంది వదినోఓఓ ఇంక వంకాయ పెట్టవే ఇప్పటికే ఒకసారి కార్పించావ్ ఇంక వంకాయ తో దెంగుడు మొదలెట్టు అంది సుజాత ఆంటీ.

అదేంటి ఇప్పుడు వంకాయ అంటుంది ఆంటీ మరి ఇప్పటివరకూ అమ్మ ఏమి పెట్టిందీ. అనుకున్నా అయ్యా బాబ్బోఓయ్య్ అమ్మ ఇప్పటివరకూ ఆంటీనిని చేతితో ఆడించిందేమో వావ్ అమ్మ చాలా గుల పురుగు ఐతే చ ఇంత మంచి సీన్ ని చూడడానికి ఒక చిన్న బొక్క ఐనా ఉంటే ఎంత బాగుండేది ఆంటీ వంటి మీద బట్టలు విప్పేసిందా?? ఓన్లీ చీరా లంగా మొలవరకూ ఎత్తిందా?? ఇలా నా అనుమానాలు నిముషం నిముషనికీ పెరిగిపోతున్నాయ్ లోపల మూలుగులు కేకలు అమ్మోఓ రచ్చ రచ్చ గా ఉంది.

లోపలనుండీ అలా వాళ్ళ మూలుగులు మాటలతో వేడెక్కిపోయిన నేను నాకు తెలియకుండానే నా మొడ్డని పిసుకుంటున్నాను అదేమో రాడ్ లా అయిపోయి నేను వేసుకున్న ఫ్యాంట్ ని గుడారం లేపేసింది ఆ రోజు లోపల ఏమి వేసుకోలేదులే అదుకే ఈ గుడారం.

ఈలోపు లోపలనుండీ కుమారీ నేను దీని కింద పని చూస్తాను నువ్వు కొంచెం దీని సళ్ళు పిసికిపెట్టు అంది అమ్మ. సుజాత ఆంటీ అమ్మోఓ వదినోఓ కిందా పైనా ఒకేసారా అబ్బహా ఈరోజు నా గుల పూర్తిగా తీర్చు వదినా అంది. నీ తీట పూకులో నా బారు వంకాయ్ పంగ వెడల్పు చెయ్యవే ఇయ్యాల నీ పూకు చిత్తడే అంది అమ్మ. అబ్బహ్హ్హ్ ఇస్స్స్ష్ వదినా నిదానం మ్మ్మ్మ్ అంది సుజాత ఆంటీ. అదేంటే ఇప్పటివరకూ లొట్టేడు కార్చావ్ కదే ఇంకా వంకాయ దింపుకోవడానికి నెప్పి ఏంటే అంది అమ్మ. అమ్మోఓ ఈ వంకాయేమన్న తక్కువ ఉందా బలుపు లోనీ బారులోనీ కూడా నా మొగుడు మొడ్డకి రెండింతలు ఉంది నిదానంగా దింపకపోతే నా పూకు చిరుగుతుంది అంది ఆంటీ. ఏఏయ్య్ కుమారీ ఏంటే చూస్తున్నావ్ దీని సళ్ళు కుదుళ్ళనుండీ పట్టుకుని బాగా వడి తిప్పుతూ నలుపు అప్పుడే దీనికి బాగా గుల లెగుస్తుంది అంది అమ్మ. హీఎయ్య్య్ వదినా నిదానం హీ హీ ఆ అహ్హ ఆబ్భ్హా అమ్మోఓ ఏంటా మెలి తిప్పడం నాది అయ్యకా నీకే అప్పుడు చెపుతా అంది సుజాత ఆంటీ.

ఏమే కుమారీ దీనికి అయిపోయాకా నువ్వు చేయించుకుంటావేంటి ఇలా అంది అమ్మ నవ్వుతూ ఇదంతా చూస్తుంటే మగాడితో అస్సలు సంబందం లేకుండానే పూకులో గుల మొత్తం తీరటం అంటే మాటలా?? ఈరుచి నాకూ చూడాలనిపిస్తుంది వదినా అంది కుమారి.

ఇదిగో దీనికి అయిపోయాకా నీకే అంది అమ్మ నవ్వుతూ మరి నీకోఓ అంది సుజాత ఆంటీ మీఇద్దరికీ అయ్యకా మీ కసి అంతా నామీద తీర్చుకోండి అప్పుడే కదా నా గుల తీరేది అంది అమ్మ. అవును వదినా నీకు మామోలు గులేంటీ . నీపూకు తీట తీరాలంటే ఇలాంటి వంకాయలు రెండు కావల్సిందే ఒక వంకాయతో ఎప్పుడూ సరిపెట్టలేదు కదా?? అంది నవూతూ సుజాత ఆంటీ. ఈలోపు కుమారీ ఆంటీ అవునా వదినా అమ్మోఓ ఇలాంటివి రెండు వంకాయలా?? అంటే ఒకేసారి రెండు మొడ్డలా?? అంది. ఈలోపు సుజాత ఆంటీ వదినోఓ ఇదేదో కొత్త మాట చెపుతుంది చూడు అంది. నోరు ముయ్యవే పూకులోకి ఒకేసారి రెండు వంకాయలు ఎలా దూరతాయ్ ఒకటే బిగుతుగా వెళుతుంది కదా ఊట ఊరేవరకూ ఆ తరవాత లూజ్ అవుతుంది అనుకో అది వేరే విషయం. అలాంటప్పుడూ ఇంక రెండో వంకాయ పూకులోకి ఎలా తోస్తావే అంది అమ్మ అనుమానంగా. నిజమే వదినా అది రెండు వంకాయలు అనగానే నాకు ఎక్కడో జివ్వు మంది కానీ ఈ ఆలోచన రాలేదు ఎంతైనా నువ్వు నువ్వే వదినా అంది సుజాత ఆంటీ. అది రెండు వంకాయలు అనగానే నీకు లాగానే నాకుకూడా పూకులో జివ్వుమని లాగింది అందుకే అసలు కుదురుద్దా అని ఆలోచించా అంది అమ్మ. నేనేదో మాట వరసకి అంటే నువ్వు ఇంత ఆలోచించావా అవదినా నువ్వు మామోలుదానివి కాదు అంది కుమారీ ఆంటీ. హుమ్మ్ నీ నోటి నుండీ ఆ మాట ఎందుకు వచ్చిందోలే చుద్దాం ముందు ముందు రెండు వంకాయలు దోపుకునే రోజులు వస్తాయేమో అంది అమ్మ నవ్వుతూ. ఈలోపు సుజాత ఆంటీ అబ్బహ్ వదినా మాటల్లోపడి నా పని వదిలేసారు ఇక్కడ నా పూకంతా చిమ చిమ లాడిపోతుంది ఇంక మొదలెట్టండే బాబు అంది.

మరిన్ని మంచి కధలు