నా చీర కుచ్చులు విప్పి నా తొడలు ఎడంగా జెరిపి

Telugu Sex Stories వాసు పైకి వచ్చి నా పేదల మీద మరో సరి సుతారం గా ముద్దు పెట్టి చెయ్యి పట్టుకుని నన్ను మంచం దగ్గరికి నడిపించి తను మంచం చివర కూచుని నన్ను తన ఎదురుకుండా నిన్చోబెట్టేసరికి నా ఎద పొంగులు వాసు మొహం దగ్గరగా
వున్నాయి. నా ఎత్తులు బరువగా అయ్యిపోయాయి. నా చను మొనలు చివరన ఎదో తెలియని బరువైన ఫీలింగ్. వాసు నా పైట ని మెల్లగా తప్పించి సుధా నీ ఎత్తులు ని ఏమి చెయ్యను, వాటిని చాల ముద్దుగా చూసుకుంటాను, వాటిని నాకు
దత్తత ఇచ్చేసావు కదా అంటూ కొంచం పైకి లేచి నా మెడ కింద ముద్దు పెట్టేసరికి హా అంటూ నేను నా కుడి కాలు మోకాలి ని మంచం చివర పెట్టి వాసు కి దగ్గరగా జరిగాను. తన చేతులతో నా నడుముని గట్టిగ పట్టుకున్నాడు.
బ్రా ఎందుకు వేసుకో వద్దన్నానో తెలుసా నీ లేత గులాబీ చను మొనలు అల నిటారుగా నిలబడి నీ జాకెట్ లోంచి కనబడి కనబడనట్టు వుంటే వాటిని ఎదో చేసెయ్యాలని ఇంకా తాపం పెరిగిపోతుంది రా అన్నాడు. ఏమి చెయ్యను అన్నాడు
మెల్లగా. నీ ఇష్టం వాసు నేను మత్తుగా కళ్ళు మూసుకునే.

ఇందంకా చెప్పను కదా పాలు ఎక్కడ నుంచి వస్తాయో అక్కడే తాగుతాను అని మరి తాగనా అని అన్నాడు. నేను వూఊఊఉ అని ఆ మత్తు లో నే సమాదానం చెప్పను. కానీ దానికీ ముందు ఒక సరి
పట్టుకుంటారా’ అంటూ కప్ ని పట్టుకున్నట్టు బొటన వేలు ఒక వేపు నాలుగు వెళ్ళు ఒక వేపు పెట్టి జాకెట్ మీద నా రెండు ఎద ఎత్తుల్ని పట్టుకునేసరికి వూఊఊఊఊ అని మత్తుగా ములిగాను. నా వూపిరి వేడిగా బరువుగా వస్తోంది.
చూడు నా చేతుల్లో సరిపోలేదు నీవి, నీవి పూర్ణ కుంబాలు రా అంటూ ఒక సరి తన రెండు అరా చేతుల్ని ముసేసరికి నేను వాస్స్సస్సు వూఊఊఊఉ అని తీయగా మూలిగాను.

నాకు ఇంకా నిలబడే శక్తీ లేదు. కానీ వాసు కవిస్తుంటే ఎక్కడ
లేని శక్తీ వస్తోంది. మెల్లగా జాకెట్ మీద నా చను మొనల మీద ముద్దు పెట్టేసరికి వూఊఉ అంటూ వాసు తల చుట్టూ చెయ్యి వేసి నా ఎత్తులకి హత్తుకోపోయే సరికి వాసు వద్దు అన్నట్టు కొంచం వెన్నకి జరిగి నేను చుస్కుంటాను కదా వాటి గురించి
అని కొంటె గా అంటూ నీ హుక్స్ ఇప్పెస్తా అన్నాడు. అంటూ మెల్లగా తన అంటి అంటనట్టుగా మొదటి హుక్ తీసి కొంచం చేతులు కిందకి జరిపి రెండో హుక్ ని తీసాడు. అలా తిసుతున్నప్పుడు తన చేతి వెళ్ళు నా ఎత్తుల మీద తగిలుతుంటే
అవి ఇంకా బరువు ఎక్కువ అవుతున్నాయి. మెల్లగా మూడో హుక్, నాలుగో హుక్ తీసి ఆగాడు. నా జాకెట్ పై అంచుల నుంచి ఎడంగా చేసి తన వేళ్ళతో ఆచ్చాదన లేని నా ఎత్తుల మీద టచ్ చేసేసరికి నేను మత్తుగా ములిగాను. తన వేళ్ళతో
ఆచ్చాదన లేని నా ఎత్తుల దగ్గర వేళ్ళతో నొక్కుతూ నా నడుము చుట్టూ చేతులు వేసి మెల్లగా అక్కడ ముద్దు పెట్టేసరికి ఇంకా నేను తట్టుకోలేక వాసు తల చుట్టూ చేతులు వేసి వాసు తలని ఎద ఎత్తుల మద్య లో గాడం గా హతుకున్నాను.
వాసు నన్ను కొంచెం ఎడం చేసి అప్పుడేనా కొంచెం ఓపిక పట్టు అంటూ నా జాకెట్ చివరి హుక్ తీసి బుజాల మీద నుంచి నా జాకెట్ ని విప్పి దూరంగా పడేసాడు. ఆ జాకెట్ అంటే నాకు కోపం నా ఎత్తులని చుసుకోనివ్వకుండా దాచేస్తుంది
అంటూ నా ఎత్తుల కేసి తదేకంగా చూస్తున్నాడు. సుధా లేత గులాబీ రంగులో వున్నా నీ చను మొనలని చుస్తే ఎదో చేసేయల్లని అనిపిస్తోంది ఏమి చెయ్యను అన్నాడు. నీ ఇష్టం వాసు అని నేను మత్తుగా మెల్లిగా అన్నాను.
నేను ఇప్పుడు పాలు తాగుతాను అంటూ పాల గ్లాస్ చేతిలోకి తీసుకుని చెంచా తో నా ఎడం స్తనం మీద పాలు పోసాడు. పాలు నా స్తనం మీద నుంచి కారి పొట్ట మీదకి జారాయి. వాసు ఆత్రం గా నా బొడ్డు దగ్గర కారిన పాలని తన నాలిక్ తో
నాకుతూ అలా పైకి వచ్చి నా ఎత్తుల మద్యలో జారిన పాలను నాకుతూ నా ఎడం వైపు ఎత్తు చుట్టురా తన నాలుక తో నాకుతుంటే నాలో ఇంకా తాపం పెరిగిపోయింది. వాస్స్సు అంటూ వాసు బుజలని గట్టిగ వోత్తను. ఈ సరి కుడి ఎత్తు మీద
పాలు పోసి మళ్ళి నా పొట్ట మీద నాభి దగ్గర్నుంచి తన నాలుకతో తడుముతూ పై దాకా వచ్చి నా కుడి స్తనం చుట్టూ నాలుకతో బ్రష్ చేసేసరికి వూఊఊఊఉ అంటూ మూలిగాను. నేను నా ఒక కాలు కింద పెట్టి ఇంకో కాలు మోకాలు
మంచం మీద ఆన్చి బాలన్స్ చేసుతుంటూ వాసు చేస్తున్న అల్లరిని అస్వదిస్తున్నాను. సుధా ఈ సారి నీ లేత గులాబీ మొన మీద పోసి తాగుతాను అంటూ నా ఎడం స్తనం మీద పాలు పోసి అవి నా చను మొన మీద నుంచి జరేసరికి
వాసు నా ఎడం స్తనం బేస్ నుంచి నలుకుతో రాస్తూ నిటారుగా

గా వున్నా నా చను మొన మీద తన నలుకుతో తాకేసరికి నాకు వొళ్ళంతా తీయగా మూలిగింది. వాసు తన నలుకుతో నా చను మోన చుట్టూ ఆడిస్తూ తన రెండు పెదాల్ని
సున్నాలాగా చేసి నా చను మోనని తన నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరించండు. ఇంకా నాకు ఎదో అయ్యిపోయింది, వాఆసూఊఊఊఉ అంటూ తన బుజాలని ఇంకా గట్టిగా వత్తి ఆ సుఖానికి తట్టుకోలేక వాసు బుజాల మీద గోళ్ళతో
గట్టిగా నొక్కాను. వాసు అవేమి పట్టించుకోనట్టు నా చను మోనని నోట్లో చప్పరిస్తూ తన పెదాలతో లాగి వదిలాడు. మళ్ళి నోట్లో కి తీసుకుని చప్పరిస్తూ మెల్లగా తన పెదాలతో చిన్నగా కోరికోసరికి వూఊఊఊఊఉ అని ములిగాను.
నొప్పి పెట్టిందా అన్నాడు, ఆ సుఖం లో అది కూడా చాలా తియ్యగా అనిపించింది. తన రెండో చేత్తో కుడి ఎత్తు ని పట్టుకుని మెల్లగా తన అరా చేతి ని తెరుస్తూ మూస్తూ నా ఎత్తు ని నలుపుతుంటే నాకు తొడల మద్య అలజడి మొదలు
అయ్యి నా నాభి లోంచి ఎద దగ్గరుకు చేరి మెదడు కి చేరేసరికి వూఊఊఊఉ అని మూలిగాను. తన వెళ్ళు నా కుడి ఎత్తు చను మోనని లాగి వదులుతూ నోటితో నా ఎడం ఎత్తు చను

మొనని పెదాలతో చప్పరిస్తూ లాగి వదులుతుంటే
ఇంకా తట్టుకోలేకపోతున్నాను. వాసు pleaaaaaazzzzzzz అంటూ వాసు కి ఇంకా దగ్గరిగా జరిగాను. వాసు నా ఇంకో కాలి ని కూడా మంచం మీదకి పెట్టి నన్ను తన వొళ్ళో కుర్చోపెట్టుకున్నాడు. అల కూర్చునేసరికి వాసు
లుంగీ లోంచి నిటారుగా వున్నా తన అంగం నా తొడల మద్య లంగా మీద గుచ్చుకునేసరికి నేను ఇంకా తట్టుకోలేక వాసు మెడ చుట్టూ చేతులి వేసి గట్టిగ నా ఎత్తుల కి అదుముకుని నా కాళ్ళతో వాసు నడుము చుట్టూ వేసి
నా తోడ ల మద్య వాసు అంగం ఇంకా గట్టిగా తగిలేటట్టు హత్తుకున్నాను. నా వూపిరి వేడిగా వస్తు నా గుండెలు వేగంగా కొట్టుకుంటున్నాయి. వాసూఊ ఎదో చేసేయి వస్స్స్సు నన్ను అంటూ వాసు మొహాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని
తన పెదాలా మీద గాడంగా నా పెదాల్ని మూసేసి తన నోట్లోకి నా నాలుకని తోసాను. వాసు అది పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తను కూడా నా పెదాల్ని జుర్రెస్తున్నాడు. నా పిరుదల మీద తన రెండు చేతులు వేసి నన్ను తన
తన కేసి ఇంకా గట్టిగా హత్తుకునేసరికి తన అంగం నా తొడల మద్య ఇంకా గట్టిగా గుచ్చుకుంది. నా పిరుదుల ని తన చేతులతో వత్తుతూ తన కేసి ఇంకా గాడంగా హత్తుకుని నేను ఇంకా రెండో వేపు పాలు తాగలేదు అప్పుడే అయితే ఎలాగా
అంటూ కొంటెగా నా వేపు చూసి నా పేదలని నుంచి

విడిపించుకుని తన మెడ చుట్టూ వున్నా చేతుని కొంచెం వదులు చేసి నన్ను కొంచెం ఎడం చేసి ఈ సారి ఎడం చేత్తో కుడి ఎత్తు ని పట్టుకుని నా ఎడం ఎత్తు చను మోనని
నోట్లో కి తీసుకుని చప్పరిస్తూ తన పెదాలతో లాగుతూ కుడి ఎత్తు చను మోనని తన వేళ్ళతో లాగుతూ మళ్ళి తన అర చేత్తో నా కుడి ఎత్తుని పూర్తిగా కప్పేసి తన చేతిని మూసి తెరుస్తూ నా కుడిఎత్తుని వొత్తుతుంటే నేను ఆఆఆఆఆఆ
అంటూ నా రెండు పెదాల్ని గట్టిగా ముస్కుని ఆ తీయటి బాధని అనుభవిస్తూ తొడల మద్య తడి చేరి వొళ్ళంతా జిల్లు మని లగేసరికి వాసు నడుము చుట్టూ నా కాళ్ళని ఇంకా గట్టిగా బందించి వాసు అంగం నా తొడల మీద తగిలేటట్టు
ఇంకా దగ్గరికి జరిగి కుర్చిన్దిపోయాను.వాసు అలాగే నన్ను మంచం మీద పడుకోపెట్టి సరికి మంచం మీద మల్లె పువ్వులు నా వీపుకి సుతారంగా గుచ్చుకున్నాయి. వాసు మల్లె పువ్వులు నా ఎత్తులు మీద చల్లి రెండు అర చేతులతో నా ఎత్తులని కప్పి మెల్లగా నా ఎత్తులని
వోత్తుతూ నా చను మొనలు మీద వేళ్ళతో రాస్తూ సుధాఆ అంటూ నా పెదాలా మీద ముద్దు పెట్టేసరికి వాఆసూఊ అంటూ నేను కూడా నా పెదాలతో పెనవేసుకున్నాను. వాసు చేతులు నా ఎత్తులని కొలుస్తూ వాటిని సుతారంగా వోత్తుతూ
వుంటే నా ఎద ఎత్తులకి తాపం కొంచెం తగ్గినట్టు అయ్యింది, కానీ నా తొడల మద్య తాపం పెరిగిపోతోంది. వాసు అని మత్తుగా పిలిచాను. ఏంటి రా సుధా అంటూ నా నడుము చుట్టూ కాలు వేసి నా రెండు ఎత్తులు మద్య గాడంగా
ముద్దు పెట్టి నా చీర కుచ్చులు విప్పి నా తొడలు ఎడంగా జెరిపి నా లంగా మీద తొడల మద్యలో తన చేత్తో తాకేసరికి వాఆఅసు అంటూ వాసు మెడ తల మీద చెయ్యి వేసి నా ఎత్తుల మీద గట్టిగా అదిమి పెట్టుకున్నాను. వాసు
మళ్ళి నా చను మొనలను తన నాలుకతో తడి చేస్తూ

పెదాలతో పైకి లాగుతూ నా తొడల మద్య లంగా మీద తన చేతిని అడుముతుంటే నేను ఆఆఆఆఆఅ అంటూ బాణం లా వెన్నకి వంగి నా ఎత్తుల ని ఇంకా పైకి లేపి
వాస్స్సు అంటూ గట్టిగా ములిగాను. ఏంటి సుధా అంటూ నా తొడల మద్య లంగా మీద ఇంకా తన చేతిని అడుముతూ నా పేదల ని జుర్రుతూ ఏంటి సుధా అని తమకంగా పిలిచాడు. నేను వూఊఊఊ అంటూ నను ఎదో చేసేయి
వాసు, ప్లేఅజే నన్ను పూర్తిగా నీ దాన్ని చేసుకో, ప్లేఅజే ఇంకా తట్టుకోలేను పెట్టేయవ అని అన్నాను. నేనేనా అల అన్నది అని ఒక సరి అనిపించిది కాని ఆ తియ్యటి బాధకి వాసు ఇస్తున్న కిక్ కి , వాసు అల కవ్విస్తుంటే నా వొంట్లో
ఎదో అయిపోతోంది. అప్పుడేనా ఇంకా వుంది అంటూ వాసు చిలిపిగా నవ్వుతూ నా లంగా ముడి పట్టుకుని లాగి నా లంగా ని తొడల మీద నుంచి మోకాళ్ళా వరకు జరిపి నా తొడల మద్య ప్యాన్టిస్ మీద తన చేతిని నా
ఆడతనం మీద వట్టేసరికి వూఊఊఊఊ ఆఆఆఆఅ అని నా నోట్లోలోంచి మూలుగులు వస్తుంటే సుధా బావుందా అంటూ నా పేదల మీద ముద్దు పెట్టి మెల్లగా తన చేతిని నా ప్యాన్టిస్

లో కి జరిపి నా తొడల మధ్య పువ్వు మీద
ఆచ్చాదన లేకుండా తాకేసరికి ఆఆఆఆఆఆఆఅ అని మూలుగుతూ వాఆస్సస్స్సు అంటూ గట్టిగా వాసు ని వాటేసుకుని ప్లెజె వాఆఆఅసూఊ ఇంకా తట్టుకోలేను అని వేడుకున్నాను. shhhhhhhhhh అంటూ వాసు
నన్ను ఇంకా కవ్వించడానికి సమాయత్తం అయ్యి తన వేళ్ళతో నా పువ్వు మీద మీటుతూ వుంటే వూఊఊఉ అంటూ నాకు తెలేకుండానే నా తొడలు ఎడంగా జరిగాయి. వాసు నా ప్యాన్టిస్ ని తొడల మీద నుంచి మోకాళ్ళ వారకు
జరిపి నా ఎడం ఎత్తు చను మోనని నోట్లో చప్పరిస్తూ తన చేతి వేళ్ళతో నా తొడల మద్య పువ్వు ని గట్టిగా వోట్టుతుంటే నాకు వొళ్ళంతా తీయటి బాధతో ఇంకా ఏదో కావాలి తొందరగా తాపం తీరాలి అని పరితిపిస్తోంది.
నా వొళ్ళంతా తీయగా మూలుగుతూ వాసు అని మత్తుగా పిలిచేసరికి ఏంటి అంటూ నా బుగ్గ మీద ముద్దు పెట్టాడు. నచ్చనా అని అడిగాను, నీకేంటి సుధా అప్సరస లా వుంటావు, దబ్బ పళ్ళ సైజు లో ఎత్తులు, దొండ పండు
లాంటి పెదాలు, లోతైన నాభి , అరటి బోదెల లాంటి తొడలు, వాటి మద్యలో చిన్న లోయ, వీటిని కొల్లగొట్టే మగ్గాడు చాలా అదృష్టం వుండాలి, అది నాకే దక్కింది అనేసరికి నాకు

చాలా గర్వంగా అనిపించింది.
నేను ఇంకా నీ లోయ లో కి వెళ్ళిపోయి నిన్ను తడిసి ముద్దా చేస్తా అంటూ నా ఎత్తుల మీద నుంచి కిందకి జరికి నా నాభి మీద ముద్దు పెట్టి నా చిరని, లంగా ని, ప్యాన్టిస్ ని నా కాళ్ళ మీద నుంచి విప్పి విసిరేసాడు.
నా వొంటి మీద ఇప్పుడు నూలుగు పోగు కూడా లేదు, వాసు నన్ను అలా కళ్ళు ఆర్పకుండా చూస్తూ నా తొడల ని నిమురుతూ తన పేదలా తో నా తోడలి ని ముద్దాడి నా కాళ్ళ దగ్గరకి వెళ్లి వెళ్ళని ముద్దాడి అల నాలుకతో
నా కాళ్ళ మీద నుంచి నాకుతూ మోకాళ్ళ మీద నుంచి తోడ వరకు వచ్చి తోడ సందులో ముద్దు పెట్టేసరికి వూఊఊఊఊఉ అంటూ నేను దిండుని గట్టిగా పట్టుకున్నాను. నా తొడల మద్య ఏమి జరగపోతోందో తేలేసరికి
నా ఎద ఎత్తుల కి ఇంకా తాపం పెరిగి మళ్ళి బరువు పెరిగి నా చను మొనలు నిటారుగా నిలుచున్నాయి. వాసు నా తొడల ని ఎడం గా జరిపి సుధా నీ తొడల మద్య బత్తాయి తోనలని జుర్రుకోవడానికి వెళుతున్నాను, సరేనా అంటూ
నా తోడాలని పూర్తిగా ఎడం గా జరిపాడు. నేను వూఊఊఊఊఊ అని మూలుగుతూ వేడిగా నిట్టూర్పు విడుస్తూ నా తొడల ని వాసు కోసం ఇంకా ఎడం గా చేశాను. వాసు మెల్లగా నా తొడల మద్య కూచుని తన చూపుడు వేలితో
నా తొడల మద్య చిలికని తకేసరికి నాకు జివ్వున లాగింది, ఆఆఆఆఅ అని నోటి నుంచి తీయటి బాధతో కూడిన మూలుగు వచ్చింది. వాసు తన వేలితో నా తొడల మద్య రాస్తూ నా రెండు నిలువు పేదల ని దగ్గరగా
నొక్కేసరికి నా నిలువు పేదల లోపల అలజడి మొదలు అయ్యింది.వాసు తొందరగా ఏమిన చేస్తే బావుండు అనుకుంటే వాసు మెల్ల మెల్లగా ఒక ఒక్కటి మీటుతూ చేస్తుంటే నాకు

కైపం తరస్తాయికి చేరుతోంది. పోనీ చివరి దాక వెళ్లి తాపం తిర్చుకుందాము అంటే వాసు కి ఎప్పుడు ఆపి మళ్ళి ఎప్పుడు
మొదలు పెట్టాలో బాగా తెలుసు. నా తొడల మద్యలో అగ్ని పర్వతం బద్దలు అయ్యి లావా రాకుండా జాగర్త తీసుకుంటున్నాడు వాసు. అల నా తొడల మద్య చీలిక మీద తన వేలితో రాస్తూ మెల్లగా నా చీలిక ని ఎడం చేస్తూ
తన వేలిని లోపలికి తోసి మెల్లగా నా తొడల మీదకి వొంగి నా నిలువు పేదల మీద ముద్దు పెట్టేసరికి వాఆఆస్సవూఊఊఊఊ అంటూ నా పిరుదుల ని పైకి ఎత్తి వాసు తల మీద చెయ్యి పెట్టి గట్టిగా నా తొడల మద్యలో నోక్కేసుకున్నాను.
వాసు వుండు సుధా అంటూ నా చేతుల్ని తీసి నేను shhhhhhhhhh అంటూ తన వేలిని నా చిలికలో ఇంకొంచం లోపలికి తోసి తన పెదాలతో నా నిలువు పెదాల్ని కప్పేసరికి నేను వూఊఊఊఊఊ అంటూ అటు ఇటు
కదిలాను. అగ్ని పర్వతం బద్దలు అయ్యిపోతుంది ఏమో అనుకున్న, అప్పుడే వాసు తన వేలిని తేసేసి కొంచెం సేపు ఆగేసరికి మళ్ళి అహాఆఆఆ అని కొంచం నేమ్మదించాను. నా వొళ్ళు జ్వరం వచ్చినట్టు కాలిపోతోంది.
మళ్ళి నా నిలువు పేదలని ఎడం చేస్తూ చీలిక లో కి తోసి తన పేదలని ఆన్చి మెల్లగా తన వేలిని బయటికి లోపలి కి తోస్తూ తన నాలుకకి పని చెప్పి నిలువు పేదల మీద బ్రష్ చేస్తూనే నేను నా పిరుదుల ని పైకి కిందకి
లేపుతూ ఇంకా ఎదో చెయ్యి వాసు అంటున్నట్టు ఎదురు ఎత్తులు ఇస్తున్నాను. వాసు తన వేలిని బయటకి తీసి తన రెండు బొటన వేళ్ళతో నా చీలిక ని ఎడం చేసి లోపలి కి తన నాలుకని ని తోసే సరికి వాస్స్సస్స్స్ అంటూ
ఇంకా ఎదురు ఎత్తులు ఇస్తూ తల మీద చెయ్యి వేసి ఇంకా గట్టిగా నా పువ్వు కేసి నోక్కేసుకున్నాను. వాసు తన నాలుకుని ఇంకా లోపలి కి తోసి లోపల ఆడిస్తూ నా రసాల ని

జుర్రుతుంటే హాఆఆఅ వూఊఊఊఊ
అని మూలుగుతూ నా కాళ్ళని మోకాళ్ళ దగ్గర మడిచి నా తొడల ని ఇంకా ఎడం గా చేసి వాసు తల మీద చేతులు వేసి ఇంకా గట్టిగ వోట్టుకుంటూ నా పిరుదల ని పైకి లేపి నేను ఎదురు ఎత్తులు ఇస్తున్నాను.
వాసు ఇంకా వేగం పెంచి తన నాలుక ని లోపల ఆడిస్తూ నా నిలువు పేదలని తన పెదాలతో కప్పేసరికి వూఊఊఊఊఊఊఊఉ అని పెద్దగా ములిగాను. నా నోటి నుంచి ఆగకుండా తియ్యటి మూలుగులు వస్తున్నే వున్నాయి.
వాసు తన నాలుకని లోపల ఆడిస్తూ నా చీలిక లోపల గోడలని తన నాలుకతో తాకుతూ తన పేదలని ఇంకా గట్టిగా అడిమేసరికి నేను బాణం లా వంగి నా కాళ్ళని గాల్లో కి లేపి వాసు తలని ఇంకా గట్టిగా అదిమి
పెట్టుకున్నాను. ఇంకా నేను తట్టుకోలేక వాసు తలని పైకి లేపి పైకి వచ్చి ఇంకా పెట్టేయి వాసు అన్నటు పైకి లేగేసరికి వాసు కి నా బాధ అర్ధం అయ్యి నా తొడల మద్య నుంచి పైకి వచ్చి నా పేదల మీద ముద్దు పెట్టి
సుధా అంటూ తోసేయ్యన అంటూ కొంచెం పైకి లేచి తన అంగాన్ని చేత్తో పట్టుకుని నా చీలిక మీద పైకి కిందకి రాసాడు. నేను వాఆఅసూఊఊఊఉ అని మూల్గుతూ pleaaaaaazzzzzzz వాసు ఇంకా
పెట్టేయి pleaaaaaazzzzzzz అని వేడుకున్నట్టు తీయగా ములిగాను. వాసు కిందకి వంగి నా మెడ మీద ముద్దు పెట్టి తన నడుముని ని కొంచెం నాకేసి అదిమే సరికి తన అంగం నా తొడల మద్య చిలుక లో కి
జారుతూ కొంచం దిగింది. నొప్పిగా వుందా అన్నాడు,

వాసు తొడల మద్యన చేసిన అల్లరి కి లోపల బాగా తాపం పెరికి తడి పెరిగి నొప్పి కలగటం లేదు. లేదు వాసు అన్నాను. కానీ నీది ఇంకా టైట్ గా వుంది ర అంటూ
తన నడుము ని కిందకి అదిమి పెడుతూ తన అంగాన్ని నా చిలుక లోపలికి దింపటానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. అల తన నడుముని మెల్లగా మెల్లగా అదిమి పెడుతుంటే తన అంగం నా నిలువు పెడలిని ఎడం చేస్తూ
చిలకు లో గోడలకి వోరుసుకుంటూ మెల్లగా మెల్లగా కొంచెం కొంచెం దిగాబడుతోంది. నేను కాళ్ళు ఇంకా ఎడం చేసి వాసు ని పూర్తిగా దిన్చేయి అని ఆహ్వానిస్తున్నాను. వాసు అంగం సగం దాగా దిగేసరికి నా మీద కి
పూర్తిగా వాలి తన చేతులు మీద అద్జుస్త్ చేస్కుంటూ పూర్తిగా దిన్చేస్తున్నాను రా అంటూ ఒక్క సరిగా తన నడుముని కిందకి అడిమేసరికి తన అంగం నా చిలుకులోకి జారుకుంటూ నా చీలిక గోడలికి రాపిడి చేసుకుంటూ
పూర్తిగా దిగబడి పోయేసరికి నేను ఆఆఆఆఆఆఆఆఅ అని మూలుగుతూ వాసు ని గట్టిగా హత్తుకున్నాను. వాఆసు నన్ను ఏదేన చేసేయి రా అని ముద్దుగా అనేసరికి నేను అందుకే కదా వున్నా అంటూ నన్ను పూర్తిగా
కప్పేసి తన నడుముని మెల్లగా గుడ్రం గా తిప్పాడు. ఒక సరి తన నడుముని పైకి లేపి తన అంగాన్ని చివరి దాక బయటకి తీసి మళ్ళి తన నడుముని ని కిందకి దించుతూ నా చిలుక లోకి జరుస్తూ దిన్చేసరికి
హాఆఆఆఆ అని మూలుగుతూ వాసు ని గట్టిగా వాటేసుకున్నాను. ఎలా వుంది రా అని వాసు అడిగితే చాలా గమ్మత్తుగా వుంది వాసు అంటూ వాసు పేదలని అందుకోవటానికి

ప్రయత్నిస్తే వాసు తన పేదలని దూరంగా
జరిపాడు. నేను కైపు తో నా పెదాల్ని పైకి లేపి కసి గా మళ్ళి అందుకోవాలి ని ట్రై చేశా. వాసు ఆటలు మొదలు పెట్టదాని అర్ధం అయ్యింది. నేను ఇంకా ఆగలేక వాసు తల చుట్టూ చెయ్యి వేసి నా తలని పైకి ఎత్తి
తన పేదల మీద కసి గా ముద్దు పెట్టి తన కింద పెదవిని కోరికేసరికి వాసు తన నడుముని పైకి లేపి తన అంగాన్ని బయటకి తీసి మెల్లగా మళ్ళి నడుముని కిందకి అదుము తుంటే తన అంగం నా చిలుకలో రాపిడి చేసుకుంటూ
దిగాబండింది. నేను ఆఆఆఆఆ అంటూ వాసు చుట్టూ చేతులు వేసి నా పిరుదులు పైకి ఎత్తి వాసు కి ఎదురు వొత్తులు ఇస్తుంటే తన అంగం నా లోపల ఇంకా దిగబడి ఇంకా నాలో కసి పెంచుతోంది.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi