గెలిచిన వాళ్ళు ఏమి చెబితే ఓడిన వాళ్ళు అది చెయ్యలి

telugu sex stories “గెలిచిన వాళ్ళు ఏమి చెబితే ఓడిన వాళ్ళు అది చెయ్యలి” ఇల్లు చేరగానే పూర్ణ మేడమ్, “నేను వెళ్ళి స్నానం చేసి పది నిముషాల్లో వస్తాను….నువ్వు ఇక్కడే కదలకుండా కోర్చో,” అని బెడ్ రూం లోకి వెళ్ళింది.
రాము మెయిన్ డోర్ లాక్ చేసి ఇంకో బెడ్ రూంలో ఉన్న బాత్రూం లోకి వెళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చేసరికి పూర్ణ మేడమ్ నీటుగా స్నానం చేసి వచ్చి హాల్లో సోఫాలో కూర్చుని టివి చూస్తుంది.
స్కై బ్లూ కలర్ చీరా, అదే కలర్ మ్యాచింగ్ బ్లౌజ్ వేసుకుని, తల నిండా మల్లెపూలు పెట్టుకుని చాలా అందంగా ఉన్నది పూర్ణ మేడమ్.
“సారీ మేడమ్….నా స్నానం కొంచెం లేటయ్యింది,”

అన్నాడు రాము.
“ముందు నువ్వు నన్ను మేడమ్ అనడం ఆపు….నాకు ఏదోలా ఉన్నది,” అన్నది పూర్ణ.
“అలాగే ఇంక ఆలశ్యం దేనికి ఆట మొదలుపెడదామా?” అంటూ రాము పేకలు ఓపెన్ చేసి టీపాయ్ కూర్చున్న సోఫా దగ్గరకు లాగి పేకల్ని బాగా కలిపి పూర్ణ వైపు చూసి, “కట్ చెయ్యండి,” అన్నాడు.
“మరి బెట్ ఏమిటో చెప్పలేదు,” అన్నది పూర్ణ మేడమ్.
“బెట్…..అవును నిజమే….కానీ మనలో మనం

ఏమీ బెట్ పెట్టుకుంటామబ్బా? నువ్వు, మీ ఆయన ఆడతామన్నారుగా మీరు ఏమి బెట్ పెట్టుకుంటారు,” అనడిగాడు రాము.
దానితో పూర్ణ మేడమ్ సిగ్గుగా మొహం పెట్టి, “ఛీ….ఆ బెట్ వద్దులే….నాకు సిగ్గు,” అన్నది.
పూర్ణ మేడమ్ అలా సిగ్గు పడటం చూసి రాములో ఆ బెట్ ఏమిటో తెలుసుకోవాలన్న ఉత్సాహం ఇంకా పెరిగింది.
“అదేంటి పూర్ణ….నాకు చెప్పవా…..ప్లీజ్…నాకు చెబితే తప్పా,” అన్నాడు రాము.
రాము మళ్ళీ రెట్టించి అడిగే సరికి పూర్ణ చెప్పిన మాటలు విని అలాగే నోరు తెరిచి చూస్తున్నాడు.
పూర్ణ మేడమ్, ఆమె మొగుడు కార్డ్స్ ఆడేటప్పుడు ఎవరు ఓడిపోతే వాళ్ళు తమ ఒంటి మీద ఉన్న ఒక్కొక్క బట్ట విప్పేయాలట. అలా పూర్తిగా అన్నీ విప్పేసాక కూడా ఓడిపోతే….

గెలిచిన వాళ్ళు ఏమి చెబితే ఓడిన వాళ్ళు అది చెయ్యలి. ఆమె చెప్పిన మాటలు విని రాము దడ్డు వెంటనే లేచింది.
రాము వెంటనే, “ఈ బెట్ ఏదో బాగానే ఉన్నట్లుంది…..మనమూ అదే బెట్ పెట్టుకుని ఆడదాము,” అన్నాడు.
పూర్ణ కూడా ఒక నిముషం ఆలోచించి, “సరే….నీ ఇష్టం,” అన్నది.
మెదటి ఆట రాము గెలిచాడు….ఆట పడటమే దాదాపుగా అయిపోయింది. మరో మూడు నిముషాల్లో షో చూపించాడు.
“అబ్బా…..నువ్వు గెలిచావా,” అంటూ పూర్ణ తన ఆట చూపించింది.
ఆమెది కూడా కార్డ్ షోలో ఉన్నది…..పూర్ణ మేడమ్ కార్డ్స్ తీసుకుని, “ఇప్పుడు నేను వేస్తాను,” అని పేకలు కలుపుతున్నది.
“మరి బెట్ సంగతేంటి,” అనడిగాడు రాము.
“ఓహ్….మరిచిపోయాను,” అంటూ పూర్ణ మేడమ్ సిగ్గుగా లేచి నిలబడి తన మునిపంటితో పైట కొంగుని పట్టుకుని చేతులు రెండు చీర లోకి పెట్టి ఒక్క నిముషంలో తన జాకెట్ ని విప్పదీసి రాము చేతికి ఇచ్చి తన పైటని భుజాల చుట్టూ కప్పుకున్నది.
“ఇది అన్యాయం,” అని అన్నాడు రాము.
“ఇందులో అన్యాయం ఏమున్నది…..నేను ఓడిపోయాను….నీకు నేను వేసుకున్న బట్టల్లో ఒకటి తీసి ఇచ్చాను….మన బెట్ అదే కదా?” అన్నది పూర్ణ మేడమ్.
దాంతో రాము ఇంకేమీ మాట్లాడకుండా, “సరే పంచు,” అన్నాడు.
రెండో ఆట కూడా రాము గెలిచాడు…..ఈసారి కూడా రాము అనుకున్నట్టు పూర్ణ మేడమ్ తన బ్రా తీసి ఇచ్చి మళ్ళి తన పైటను భుజాల చుట్టూ కప్పుకున్నది.
పూర్ణ మేడమ్ పైటను ఎంత కప్పుకున్నా ట్యూబ్ లైట్ వెలుగులో ఆమె ఎత్తులు గుండ్రంగా కనిపించీ కనిపించనట్లు కనిపిస్తున్నాయి.
పూర్ణ మేడమ్ వీలయినంత వరకు వాటి పైన

తన చేతులు అడ్డు వచ్చేలా చేస్తుంది.
ఆమె బంతుల వైపే చూస్తూ మూడో ఆట పేకలు రాము పంచాడు.
రాము ఆమె బంతుల వైపు చూస్తూ ఉండేసరికి ఆట సరిగా ఆడలేకపోయాడు….దాంతో పూర్ణ మేడమ్ కొద్దిసేపటికి షో అంటూ కార్డ్స్ తిప్పింది.
ఇక రాము చేసేది లేక తన షర్ట్ తీసి ఆమెకు ఇచ్చాడు.
నాలుగో ఆట కూడా పూర్ణ మేడమ్ గెలిచింది…..అనుకోకుండా రాము డ్రాయర్ వేసుకొచ్చేసరికి తన లుంగీ తీసి పూర్ణ మేడమ్ కి ఇచ్చాడు.
పూర్ణ మేడమ్ కళ్ళు ఆర్పకుండా రాము వైపు

చూస్తుండే సరికి అతనికి అదో రకంగా నరాలు మెలితిప్పినట్టు తియ్యగా మూలిగాయి.
ఇలా ఒంటి మీద డ్రాయర్ తో కూర్చుని పేకాట ఆడటం రాముకి చాలా ఎక్సైట్మెంట్ రేపుతున్నది.
ఎలాగైనా ఈ ఆట తనే గెలవాలి, అనుకుంటూ రాము కార్డ్స్ పంచాడు…..అనుకున్నట్టు ఐదో ఆట గెలిచాడు.
ఇప్పుడు పూర్ణ మేడమ్ చీర అలాగే ఉంచుకుని లంగా విప్పుతుంది అనుకున్నాడు.
కాని రాము ఆలోచనని తప్పు అని రుజువు చేస్తూ పూర్ణ మేడమ్ లేచి నిలబడి చీర కుచ్చిళ్ళు లాగి చీరని తన వంటి మీద నుండి వేరు చేసి అతని చేతికి ఇచ్చి సిగ్గుగా తన బంతులను చేతులతో దాచుకుంటూ రాము ముందు కూర్చున్నది.
అది చూసి రాము చిన్నగా నవ్వుతూ, “అలా చేతులు ముడుచుకుని కూర్చుంటే ఎలా…..ఇప్పుడు నువ్వే పంచాలి,” అన్నాడు.
రాము మాటలకు పూర్ణ మేడమ్ ఉలిక్కిపడి తన చేతులను ఎత్తుల మీద నుండి తీసి కార్డ్స్ కలుపుతున్నది.
దాంతో లైటు వెలుగులో పూర్ణ మేడమ్ ఎత్తులు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి.
పూర్ణ మేడమ్ ఎత్తులు కొబ్బరిబోండాల సైజులో గుండ్రంగా, ముద్దుగా, నిండుగా ఉన్నాయి. పసిడి రంగులో ఉన్న ఎత్తుల మధ్య నల్లని ద్రాక్ష పండు ఉంచినట్లు ఆమె ముచ్చికలు, దా….చప్పరించు, అన్నట్టు నోరూరిస్తున్నాయి.
ఆమె బంతుల్ని చూడగానే రాము దడ్డు ఇంకా గట్టిపడి, అండర్ వేర్ నుండి చించుకుని రావడానికి ట్రై చేస్తున్నది.
రాము కి ఇంక గేం ఆపేసి పూర్ణ మేడమ్ ని బెడ్ రూం లోకి తీసుకెళ్ళి అనుభవిద్దామనిపించింది, కాని ఆమె ఒంటి మీద ఉన్న లంగా కూడా విప్పించి, నగ్నంగా తీసుకెళితే ఇంకా బాగుంటుంది అనుకుంటూ కార్డ్స్ అందుకున్నాడు.
కాని ప్రసాద్ చూపు మాత్రం పూర్ణ మేడమ్ కార్డ్స్ కోసం చెయ్యి జాపుతున్నప్పుడు కిందకీ పైకీ ఊగుతున్న ఆమె బంతుల మీద నుండి చూపు మరల్చుకోలేకపోతున్నాడు.
ఏకాగ్రత పూర్తిగా పోవడంతో రాముకి తను ఏమి

ఆడుతున్నాడో డా అర్ధం కాకుండా ఆడుతుండే సరికి…. పూర్ణ మేడమ్ షో అనే వరకు ఈ లోకం లోకి రాలేదు.
ఆమె ఆట చూపించేసరికి రాము లో ఎక్కడ లేని సిగ్గు ముంచుకు వచ్చింది.
“ఈ ఆట చాలు….బెడ్ రూంలోకి వెళదాం పద,” అన్నాడు రాము.
“అవన్ని తరువాత…..ముందు నువ్వు బెట్ చెల్లించు,” అన్నది పూర్ణ.
రాము లేచి నిలబడి అండర్ వేర్ లాగేసాడు….దాంతో దడ్డు హాయిగా ఊపిరి పీల్చుకుంటూ నిటారుగా లేచి నిల్చున్నది.
తన దడ్డుని చేతులతో దాచుకోవాలని రాము ట్రై చేస్తుండేసరికి పూర్ణ మేడమ్ చిన్నగా నవ్వుతూ, “ఇక ఆట ఆపేద్దామా మరి,” అన్నది.
అప్పటికే తన చేత పూర్ణ మేడమ్ అన్ని విప్పించింది అన్న రోషంతో, “ఆట చివరి వరకు ఆడాల్సిందే,” అంటూ కార్డ్స్ పంచుతున్నాడు రాము.
కాని ఈ సారి కూడా పూర్ణ మేడమ్ ఆట గెలిచింది. ఆమె షో అన్న మాటకు రాము బిక్కమొహం పెట్టాడు.
దాంతో పూర్ణ మేడమ్, “ఇప్పుడు నేను ఏది చెబితే అది నువ్వు చెయ్యాలి,” అన్నది.
“అలాగే మేడం…..ఏం చెయ్యమంటావు,” అన్నాడు రాము.
“నువ్వు ఏమి చెయ్యొద్దు…..కాసేపు కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుని నేను చేసే పనిని ఎంజాయ్ చెయ్యి,” అంటూ పూర్ణ మేడమ్ లేచి వచ్చి రాము కాళ్ళ దగ్గర కింద కూర్చుని దడ్డుని తన గుప్పిట లోకి తీసుకుని మెల్లిగా ఎర్రటి గుండుపై తన నాలుకని తిప్పి దడ్డుని ఆమె నోట్లోకి తీసుకున్నది.
పూర్ణ మేడమ్ చేష్టలకి రాముకి నోటిలో నుండి మాట రాలేదు…..షాక్ తిన్నట్టు అలానే చూస్తున్నాడు.
పూర్ణ మేడమ్ ఆమె నోట్లో ఉన్న రాము దడ్డుని అప్పుడప్పుడు ముద్దాడుతూ, కసిగా చీకుతున్నది.
ఆమె చీకుడికి రాము ఒంట్లో ఉన్న రక్తమంతా దడ్డులోకి చేరిందేమో అన్నంత గట్టిగా తయారయ్యింది….తన జీవితంలో పూర్ణ మేడమ్ దడ్డుని తన నోట్లోకి తీసుకుని చీకుద్దని రాము అసలు అనుకోలేదు.
పూర్ణ మేడమ్ అలా చీకుతుంటే రాముకి స్వర్గంలో ఉన్నట్టు ఉన్నది…..ఆమె తల మీద రెండు చేతులు వేసి తన తొడలకేసి అదుముకుంటున్నాడు.
ఇంచుమించుగా రెండు నిముషాలు గడిచాయో లేదో పూర్ణ మేడమ్ టక్కున తల పైకెత్తి రాము వైపు చూసి, “మ్మ్మ్….బాగుంది,” అంటూ లేచి వెళ్ళి సోఫాలో కూర్చుని, “తరువాత రౌండ్ ఎవరు పంచాలి,” అన్నది.
ఇక ఆపుకోవడం రాము వల్ల కాదనిపించింది…..అందుకే, “పూర్ణ నేను ఓడిపోయానని ఒప్పుకుంటున్నాను…..ఆడిన పేకాట ఇక చాలు గానీ….” అంటూ నీళ్ళు నములుతున్నాడు.
రాము పరిస్తితి అర్ధం చేసుకున్నదానిలా పూర్ణ నవ్వుతూ, “ఆడిన పేకాట చాలు గాని…..ఇక పూకాట మొదలుపెడదాము అంటావా?” అన్నది పూర్ణ మేడమ్.
ఆమె మాటలు విని మళ్ళీ షాక్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు రాము…..పెళ్ళి అయి సంసారం చేసుకుంటున్న ఒక ఆడదాని నోటి నుండి బూతులు వినడం, అదీ తన స్టూడెంట్ ముందు అనడం రాముకి నిజంగా షాక్ కొట్టినట్టు అయింది.
“ఏమిటి రాము….అలా షాక్ కొట్టినట్టు చూస్తున్నావు

…….నిన్నే అడుగుతున్నది,” అంటూ పూర్ణ అక్కడ సోఫా మీద ఉన్న కార్డ్స్ అన్నీ తీసి టీపాయ్ మీదకు వేసి లేచి నిలబడి తన లంగా బొందు విప్పుకున్నది.
అంతే పూర్ణ మేడమ్ లంగా సర్రున జారి తన పాదాల దగ్గర కుప్పగా పడింది.
పూర్ణ మేడమ్ లోపల పేంటి వెసుకోక పోవడంతో ఇప్పుడు ఆమె రాము ముందు పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నది.
పూర్ణ మేడమ్ తన రెండు చేతులు నడుము మీద పెట్టుకుని రాము ఎదురుగా నిలబడి, “ఆ ఆటకైనా నేను రెడి,” అన్నది.
ఆడదైన ఆమె అంత చొరవ ప్రదర్శిస్తుంటే రాము తన మనసులో ఇక తాను ఊరకే ఉంటే బాగోదని, “రెడి అని అంత దూరంగా నిలబడితే ఎలా….రా….ఇలా దగ్గరకు రా….ఇందాక సగంలో ఆపేసిన పని పూర్తి చెయ్యి,” అన్నాడు.

రాము మాటలకు పూర్ణ మేడమ్, “చిత్తం…..తమరు ఎలా అంటే అలా,” అంటూ నడుచుకుంటూ వచ్చి రాము కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని దడ్డుని మళ్ళీ తన నోట్లోకి తీసుకున్నది.
రెండు నిముషాలు చీకిన తరువాత పూర్ణ రాము దడ్డుని తన రెండు చేతులతో పట్టుకుని మెల్లిగా పైకి జరుగుతున్నది.
పూర్ణ మేడమ్ ఎత్తులు రాము తొడల దగ్గరకు రాగానే రాము దడ్డుని పట్టుకుని తన ఎత్తులకేసి రుద్దుకున్నది.
పూర్ణ రాము దడ్డుని తన ఎత్తులకేసి రుద్దుకునే సరికి రాము నోటి వెంబడి చిన్న మూలుగు బయటకు వచ్చింది.
“బాగుందా,” అంటూ పూర్ణ రాము దడ్డు మొదలుని తన ముచ్చికలకేసి రుద్దుకున్నది.
పూర్ణ మేడమ్ చేస్తున్న పనులకు రాములో నరాలన్ని తెగిపోతాయేమో అన్నంత ఆవేశం, సుఖం కలుగుతున్నాయి.
కాసేపు రాము దడ్డుతో తన ముచ్చికలని రుద్దుకున్న తరువాత పూర్ణ మెల్లిగా లేచి రాము తొడలపై అటో కాలు, ఇటో కాలు వేసి నిలబడి అతని భుజాలపై తన ఎడమ చేతిని ఉంచి కొద్దిగా వంగి నిలిబడి తన కుడిచేతో దడ్డుని అందుకుని తన ఆడతనం రెమ్మలకేసి రుద్దుకుంటున్నది.
అలా కొంచెం సేపు తన రెమ్మల్ని రుద్దుకున్నాక మెల్లిగా రాము దడ్దుని తన రెమ్మల మధ్య సర్దుకుని చటుక్కున తన నడుముని కిందకి దించింది.
అంతే రాము దడ్డు ఆమె రెమ్మల్ని రాసుకుంటూ మెత్తగా తన దిమ్మలోకి దగబడింది.
అలా మెత్తగా దిగబడేసరికి పూర్ణ మేడమ్ కి బాగా సమ్మగా ఉన్నట్టుంది, ఆమెకి తెలియకుండానే ఆమె నోట్లో నుండి సన్నగా ఒక మూలుగు బయటకు వచ్చింది.
పూర్ణ మేడమ్ ఒక పక్క తియ్యగా మూలుగుతూనే మరో పక్క తన చేతులు రాము జుట్టులోకి పోనిచ్చి తలని తన ఎత్తుల వైపు లాక్కుని రాము ముఖాన్ని తన ఎత్తులకేసి రుద్దుకుంటూ తొడల మీద మెల్లగా ఊగుతున్నది.
కోరికతో గట్టిబడిన పూర్ణ ఎత్తులు మామూలు కన్నా పెద్దవయ్యి, గట్టిగా తయారయ్యాయి.
వాటి మీద రాము ముఖం పెట్టి రుద్దుతుంటే ఏదో తెలియని సుఖం రాముని కమ్మేస్తున్నది…..మెత్తగా స్పాంజి దిండ్ల మీద ముఖం పెట్టిన ఫీలింగ్ వస్తున్నది రాముకి.
పూర్ణ మేడమ్ మెల్లగా తన ఎడమ ఎత్తుని ఒక చేత్తో పట్టుకుని రాము నోట్లో కుక్కింది.
రాము ఆమె ముచ్చికలని పెదాలతో పట్టుకుని

చప్పరిస్తున్నాడు.
రాము చీకుడికి పూర్ణ మేడమ్ ఆవేశంగా రెచ్చిపోయి అతని మెడ చుట్టూ తన చేతులు వేసి విపరీతమైన వేగంతో తొడల మీద తన నడుముని పైకి కిందకి ఊపుతున్నది.
రాము కూడా పూర్ణ మేడమ్ ఎత్తుల్ని మార్చి మార్చి చీకుతూ, పిసుకుతూ, తన మొహాన్ని వాటిపై రుద్దుతూ…. చేతుల్ని ఆమె వీపు చుట్టూ వేసి పూర్ణ మేడమ్ నడుముని ఇంకా ఇంకా తనకేసి అదుముకుంటూ నడుముని పైకీ కిందకీ ఆడిస్తూ ఆమెకి ఎదురూపులు ఊపుతున్నాడు.
రాము కింద నుండి ఎదురూపులు ఊపుతుండే సరికి పూర్ణ మేడమ్ రెచ్చిపోయి పెద్దగా మూలుగుతున్నది.
అలా రెండు నిముషాల తరువాత ఆమె ఇక తన వల్ల కాదన్నట్టు పక్కనే సోఫాలో వాలిపోయింది.
పూర్ణ మేడమ్ సడన్ గా అలా వాడిపోవడంతో ఆమె ఆడతనంలో నుండి రాము దడ్డు బయటకు వచ్చేసింది.
రాము వెంటనే సోఫాలో నుండి లేచి నిలబడి సోఫాలో నగ్నంగా వాలిపోయి ఉన్న పూర్ణ వైపు ఒకసారి చూసి మెల్లిగా ఆమె తొడల మధ్య మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నాడు.
రాము తన తొడల మీదకు రావడం చూసి పూర్ణ మేడమ్ ఒక కాలు సోఫా హ్యాండ్ రెస్ట్ మీద ఉంచి, ఇంకొక కాలుని నేల మీద పెట్టింది.
దానితో ఆమె ఆడతనం బాగా విచ్చుకుని బాగా కనిపిస్తున్నది.
రాము మెల్లగా పూర్ణ మేడమ్ మీదకు వంగి తన దడ్డుని మరలా ఆమె రెమ్మల మధ్య సర్ది నడుముని పైకీ కిందకి ఊపుతూ ఆమె ఎత్తుల్ని, పెదవుల్ని మార్చి మార్చి చీకుతున్నాడు.
రాము ఊపుడికి, చీకుడుకు స్పందిస్తూ పూర్ణ, “మ్మా….ఓహ్….రాము….చంపుతున్నావురా…. ఇష్….చీకరా…. బాగా చీకు ….అలాగే,” అంటూ కలవరిస్తుంది.
తన కలవరింపుల్లో పూర్ణ ఏమి మాట్లాడుతుందో కూడా తెలియనంత ఆవేశంగా రెచ్చిపోయి ఉందని అర్ధమయ్యింది రాముకి.
పూర్ణ మేడమ్ మూలుగులు రాముని ఇంకా రెచ్చగొడుతున్నాయి.
రాము తన ఒంట్లోని బలమంతా తొడల మధ్యకు వచ్చినట్లు అయ్యి ఆమె మీద స్పీడుగా ఊగుతున్నాడు.
అలా మరో ఐదు నిముషాలు ఊగిన తరువాత రాము పూర్ణ మేడమ్ బొక్క నిండా కక్కి అలానే ఆమె మీద సోలిపోయాడు.
ఆడదాన్ని దెంగడంలో ఇంత సుఖం ఉంటుందని రాముకి ఆ రోజే అర్ధం అయ్యింది.
రాము పూర్ణ మేడమ్ వైపు చూసి, ఆమెతో, “పూర్ణ…..ఈరోజు నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసాను….నిన్ను దెంగాలన్న కల నెరవేరింది….దెంగడంలో నీకు తెలిసిన మెళుకువలన్ని నేర్పితే పెళ్ళి అయిన తరువాత నా భార్యను సుఖపెట్టి నేను సుఖపడతాను….ఈ క్షణం నుంచి నువ్వు గురువువి….నేను శిష్యుడిని,” అన్నాడు.
దానికి పూర్ణ మేడమ్ నవ్వుతూ, “మరి గురు దక్షిణ….ఏం ఇస్తావు,” అనడిగింది.
రాము దానికి సమాధానంగా, “నీకు ఏమి కావాలో అడుగు…ఇప్పుడే ఇస్తాను,” అన్నాడు.
అందుకు పూర్ణ మేడమ్, “ఏమీ వద్దు రాము….నా బొక్క ఏ రాత్రి ఖాళిగా ఉండకుండా ప్రతి రాత్రి నీ రసాలతో ఎప్పుడు నిండిపోవాలి….అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా నా పొలం దున్ని నన్ను సుఖపెట్టు,” అంటూ నవ్వింది.
రాము కూడా వెంటనే, “చిత్తం పూర్ణ మేడమ్…..మీరు లేచి బెడ్ రూంలోకి నడిస్తే…మనం ఇంకో సారి చేసుకోవచ్చు,” అంటూ లేచి రాము నిలబడి ఆమె చెయ్యి అందుకున్నాడు.
ఇద్దరి ఒంటి మీద బట్టలు లేకుండా నడుచుకుంటూ పూర్ణ మేడమ్ బెడ్ రూంలోకి నడిచారు.
రాము పూర్ణ మేడమ్ మొహాన్ని చేతుల్లో తీసుకుని పెదవులపై ముద్దు పెట్టుకోబోతుంటే ఆమె రాముని వారించి, “ఒకసారి బాత్రూంకి వెళ్ళి వస్తాను….” అంటూ లంగా చేతిలో

తీసుకుని బాత్రూం లోకి వెళ్ళింది.
ఆమె వెనకే రాము కూడా అలానే నడుచుకుంటూ బాత్ రూంలోకి వెళ్ళాడు.
పూర్ణ మేడమ్ పంపు ముందు నిలబడి తన ఆడతనం క్లీన్ చేసుకుంటుంటే రాము ఆమెని వెనుకనుండి హత్తుకుని ఆమె భుజాలపై తల పెట్టి, ” నాది కూడా కడగవా?” అనడిగాడు.
పూర్ణ మేడమ్ నవ్వి నీళ్ళు తీసుకుని రాము దండం చేతిలో తీసుకుని కడుగుతూ చూసి నవ్వింది.
“ఆహ్హ్.. పూర్ణ నేను మళ్లీ రెడీ” అన్నాడు రాము.
“ఇక చాలు..నాకు ఓపిక లేదు,” అంటూ పూర్ణ

మేడమ్ తన భుజం పై వున్న లంగా తీసి రాము మగతనం శుభ్రంగా తుడిచి అప్రయత్నంగా దానిపై ముద్దు పెట్టింది.
అది చూసి రాము పూర్ణ మేడమ్ ని పైకి లేపి, “ఐ లవ్ యు పూర్ణ,” అంటూ గట్టిగ ముద్దు పెట్టి ఆమె ని చేతుల్లో ఎత్తుకుని బెడ్ రూమ్ లోకి తీసుకొచ్చి సుతారంగా మంచం పై దింపాడు.
దూరంగా వున్న రిమోట్ తీసి A /C ఆన్ చేసి లైట్ తీసి ఆమె పక్కన చేరాడు రాము.
కాళ్ళ దగ్గర వున్న దుప్పటి తీసి ఇద్దరి పైనుండి కప్పి…..నుదుటిపై ముద్దాడి, “ఎక్కడైనా నొప్పిగా ఉందా?” అంటూ రాము ఆమె నడుము చుట్టూ చెయ్యివేసి మరింత దగ్గరగా లాక్కున్నాడు.
పూర్ణ మేడమ్ రాము పక్కన పడుకుని చాతి మీదుగా భుజం పైకి చెయ్యి వేసి తల రాము మెడవంపులో పెట్టుకుని మెడని ముద్దుపెట్టి, “అంత నొప్పెం లేదు కాని…ఏంటి ఇక బట్టలు వేసుకోవద్దా? ఇలానే ఉందామా?” అంది.
“ఇలా వుంటే నెక్స్ట్ టైం ఈజీ.. వెంటనే పెట్టేయోచ్చు..మళ్లీ బట్టలు విప్పాలంటే టైం వేస్ట్,” అంటూ నవ్వి, “పూర్ణ…నిన్ను వదిలి వెళ్లాలని లేదు,” అంటూ తోడలతో పూర్ణ తొడలపై రాసాడు.
“హాహా…..వుండు..మా ఆయన వచ్చి మనిద్దరిని ఒక్కసారే చంపేస్తాడు,” అని నవ్వింది.
“నీ కోసం దానికైనా రెడీ” అన్నాడు రాము ఆలోచిస్తూ.
“రాము నీకేమైనా పిచ్చా?” అంది పూర్ణ.
“అవును..పిచ్చే.. పూర్ణ పూకంటే పిచ్చి..ఈ ఎత్తులంటే

పిచ్చి..ఈ పిర్రలంటే పిచ్చి..అందమైన ఈ మొహం అంటే పిచ్చి…కైపెక్కించే ఈ పెదాలంటే పిచ్చి,” అంటూ ఆమె శరీరాన్ని ఆయా భాగాలలో తడుముతున్నాడు.
అలా మాట్లాడుకుంటూ ఒకరిని ఒకరు హత్తుకునే నగ్నంగా నిద్రలోకి జారుకున్నాం.
పూర్ణ మేడమ్ కి మెలకువ వచ్చి చూసేసరికి రాము నేను తనని అలానే పొదివి పట్టుకుని గాడంగా నిద్రపోతున్నాడు.
పూర్ణ మేడమ్ ప్రేమగా రాము చాతి పై వెంట్రుకలు నిమురుతూ చనుమోనపై చిన్నగా ముద్దాడుతూ చేతిని చాతి మీద నుండి పొట్ట పైకి జరిపింది.
అక్కడ పాముతూ బొడ్డు లో వేలు గుచ్చుతు తన కాలు అతని తొడలపై చేర్చి తమకంగా పొత్తికడుపు పై నిమురుతున్నది.
పూర్ణ చేతికి వెంట్రుకలు అక్కడ చిన్నగా వుండి..గరుగ్గా తగిలాయి…వాటిని పాముతూ…..దండం చెయ్యి వేద్దామని మళ్లీ పక్కగా తొడల లోపల వైపు నిమురుతున్నది.
ఆమె అలా మార్చి మార్చి రెండు తొడలు నిమురుతుంటే మధ్యలో ఆమె మోచేతికి అరిచేతికి మధ్య బాగం లో అప్పుడప్పుడే గట్టిపడుతున్న రాము మగతనం తగిలి ఆమె మత్తుగా మూల్గి..చాతి పై..పొట్టపై..ముద్దాడుతూ కిందకు దింగింది…చేతితో నా బాల్స్ ని లాగుతూ..మెల్లిగా నలుపుతూ….రాము దడ్డుని చేతిలో తీసుకుని…దడ్డు చివర..మెల్లగా ముద్దిచ్చింది..
బలిసిన రాము దడ్డు ముందు చర్మం వెనక్కు లాగి చివర బుడిపే పై నాలుకతో రాస్తూ…పెదాలు విప్పి నోట్లో పెట్టుకోబోతుంటే….. అప్పటికే ఆమె చేష్టలకి మెలకువ వచ్చిన రాము తన చేతిని పూర్ణ తలపై పెట్టి కిందకు నెట్టి తన దడ్డుని పూర్ణ నోట్లోకి తోసాడు.
పూర్ణ లేచి తన పాదాలు రాము తల వైపు పెట్టి కుర్చుని రాము దడ్డు చేతిలో ఇరికిన్చుకుని ఆబగా చీకుతున్నది.
ఆమె ని అలా చూసి ఇక ఆగలేని రాము ఆమె తొడలు పట్టి వెనకి లాక్కున్నాడు.

రాము కొంచం పక్కకి తిరిగి ఆమె నోట్లో మొడ్డను కుక్కుతూ తన మొహం దగ్గరకు వచ్చిన పూర్ణ తొడలు విడతీసి…సంపంగి పువ్వులా విచ్చుకున్న ఆమె పూకుని ముద్దాడి తన నాలుకని లోపలికి తోసాడు.
పూర్ణ పువ్వులో నుండి వచ్చే మదపు వాసనకి రెచ్చిపోయి..రెండు చేతులతో ఆమె పిర్రల్ని నొక్కుతూ ఆమెని తన మొహం మీదకి లాక్కున్నాడు.
రాము అలా పిచ్చిగా నాకేస్తూ ఊరే రసాలు తాగేస్తుంటే..పూర్ణ వరద గోదారే అవుతుంది…ఇంకా పూర్ణ రాము దడ్డుని గొంతు లోపలికి దోపుకుంటూ..నాలుకతో నాకేస్తూ..మద్య మద్య లో బాల్స్ చీకుతూ రాముకి స్వర్గం చూపిస్తుంది.
రాము తన రెండు చేతులతో పూర్ణ పిర్రల్ని విడదీస్తూ ఆమె పువ్వు లోపలికంటూ చీకేస్తూ విచ్చుకున్న ఆమె పిర్రల మధ్య ద్వారం పై వేలితో రాసాడు.
ఆ కొత్త స్పర్శ కి పూర్ణ నరాలు తెగిపోయేంత కసి

కలిగి చిన్నగా అరవడం మొదలుపెట్టింది, “మ్మ్మ్హ్హ్….నా..ఆహ్హ్..” అంటూ…అప్పటికే ఆమెను రెండు చోట్ల నుండి దెంగినప్పటికి రాముకి పూర్ణ గుద్దలోకి కూడా తన దడ్డుని తోయాలన్న కసితో పైకి లేచి పూర్ణ ను బోర్లా పడుకోబెట్టాడు.
అలా పడుకోవడంతో బలిసిన ఆమె పిర్రలు విడదీసి వేలికి ఉమ్మి రాసుకుని ఆమె వెనుక నెట్టడానికి ట్రై చేసాడు.
ఒక్కసారిగా పూర్ణ నొప్పి తో అరిచి మోకాళ్ళపై పైకి లేచింది.. అలా లేవడంతో ఇంకా విశాలమైన పిర్రలు చూసి రాము ఒక్కసారిగా ఆమె నడుము ఒడిసిపట్టుకుని, ” నీ గుద్ద కూడా దెంగుతానె ఈ రోజూ,” అంటూ రాము తన దడ్డుని ఆమె పిర్రల మద్య పొడిచాడు.
ఆ పోటు సరిగ్గా పూర్ణ ద్వారం పై పడడంతో ఆమె నొప్పితో

అరిచి, “రాము…ప్లీజ్…అక్కడ వద్దు..ప్లీజ్…ప్లీజ్,” అని వేడుకుంది.
పూర్ణ గొంతులో ధ్వనించిన బాధ కి ఆ కసి లో కూడా రాము కరిగిపోయాడు.
ఒక్క క్షణం ఆగి.. వేడెక్కిన తన దడ్డుని ఎం చెయ్యలా అని చూస్తుండగా… ఆమె మోకాళ్ళపై వంగి ఉండడంతో…ఆమె పిరుదుల కింద తొడల మధ్యలోనుండి పువ్వులా విచ్చుకుని తొంగి చూస్తున్న ఆమె పూకు కనిపించింది.
ఇక రాము ఏమాత్రం ఆలస్యం చెయ్యకుండా ఆమె రెండు తొడలు కొంచం వెడల్పు చేసి అప్పటికే ఎగిసి పడుతున్న దడ్డుని సర్రున ఒక్క తోపులో ఆమె లోనికంటూ బలంగా తోసాడు.
అప్పటికే చిత్తడిగా మారిన పూర్ణ ఆడతనాన్ని చీల్చుకుంటూ లోనికంటూ దుసుకువెళ్ళింది రాము దడ్డు.
పూర్ణకి ఒక్కసారిగా కళ్ళ ముందు స్వర్గం కనపడినట్టు

అయింది…”అబ్బా…..రాము….ఏంచేస్తున్నావురా….అబ్బ్బాఅ….” అని అరుస్తున్న పూర్ణని చూసి రాము ఇంకా స్పీడ్ పెంచి దెంగుతున్నాడు.
రాము మొత్త పూర్ణ నడుముని మెత్తగా తగలగానే చిత్రంగా శబ్దం చేస్తుంది.
రాము దడ్డు లోపలకి వెళ్లిన ప్రతిసారి ఆమె పొత్తికడుపు లోపలి వైపుకంటూ తగుల్తుందా అనిపిస్తుంది ఆమెకి.
ఆ సుఖం ఎక్కువై..ఆమె పొట్టలో మొదలైన జలదరింపు చేతులు..కాళ్ళు..వళ్ళంతా పాకడంతో ఆమె చేతులు పట్టుతప్పి అప్పటివరకు వంగుని చేతులపై బరువును ఆనుకున్న ఆమె ఒక్కసారి కింద పడి..సళ్ల మీద బరువు ఆనింది.. కాళ్ళు కూడా వణక సాగాయి.
పూర్ణ లోపల ఇంకో పువ్వు విచ్చుకున్నాట్టుగా అయి..ఒకేసారి వరద ముంచెత్తింది… ఆమె వళ్ళంతా A /C లో కూడా చెమటతో తడిచిపోసాగింది.
ఆమె అలా ఆ సుఖం లో ఉన్నప్పుడే…ఆ భంగిమ లో టైట్ గా బిగుసుకున్న ఆమె ఆడతనం రాపిడికి ఇక ఆగలేక రాము పూర్ణని కరిచిపెట్టుకుని బళ్ళున ఆమెలో తన రసం వదిలేసాను.
అలానే పూర్ణ వీపు పై పడుకుని చేతులతో ఆమె ఎత్తుల పక్కన తాకుతూ నిమురుతుంటే రాము తన చేతులతో పూర్ణ మొహాన్ని దగ్గరకు లాక్కుని పెదవులని ముద్దు పెట్టుకుంటూ…..ఇద్దరు అలానే ఒకరిని ఒకరు వాటేసుకుని పడుకున్నారు.

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

http://telugusexstorieskathalu.com

http://freetelugusexstories.com

http://myteluguboothukathalu.com

http://telugu-sexstories.net

http://telugumasala.website

http://telugusexstorieslo.com

http://telugusexstories.website

http://telugusexstorieskathalu.net

http://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *