ఇలా పెట్టగానే అలా ఇద్దరిపిల్లల తల్లైన అమ్మపూబొక్కలోకి

telugu sex stories  ఒకచేత్తో తల్లి మదనవీణ గొల్లితంత్రువుమీటుతూ,తల్లిలో మదనరాగాన్ని మోగిస్తున్న రాఘవ,అమ్మ telugu srungara kathalu పెదాలపై ముద్దుల దాడిఆపి, మెరిసి పోతున్నబంగారు కలశాల్లాంటి తల్లి చునుగుబ్బాలమీద దాడి చేసాడు.ఒకచేత్తో పూకు వీణను మీటుతు, ఒకచేత్తో సన్నుముచ్చికను నలుపుతూ,ఇప్పుడు మరోచన్ను ముచ్చికను నోట్లోకి తీసుకుని చిన్నపిల్లాడిలా “జుపుక్ జుపుక్”మంటు చీకాడు.

ఆహా!! ఆక్షణంలో కమలకు కల్గిన ఆ హాయిని,సుఖానుభూతిని మాటల్లో వర్ణించన సాధ్యం.అనుభవించిన ఆ స్త్రీకే తెలు స్తుంది.నిజం చెప్పాలంటే నభూతో నభవి ష్యతి.కమల మనస్సు, దేహం ఈఅనుభవం కన్నమరో అనుభవం కోసం అర్రులు చాస్తున్నది.కొన్నాళ్ళగా లేని లైంగిక సుఖంకై శరీరం తపిస్తున్నది.ఒక్క క్షణం ఆలస్యమైనా తట్టుకోలేనంత కామం శరీర మంతా నిండి మనస్సును తొందర పెడు తున్నది.”కావాలి..కావాలి..మగాడి మర్మాంగం,తనయోనిలో చొచ్చుకు పోవాలి. తన యోనికండరాలు మర్మంగం రాపిడి కి తరించి పోవాలి.మంచు గడ్డలాంటి కామం ఆపురుషాంగ స్పర్శ, రాపిడితో కరిగి నీరై, తనువులోని కోరిక చల్లరాలి.
తన తల్లిలోని తపన అర్థమైందిరాఘవకు.వేడి మీదున్నప్పుడే

ఉక్కును కావలసిన రూపానికి మలచుకోగలం. తల్లి మేను లో పురులిప్పి నాట్యమాడుతున్నకామేచ్చను తాను తృప్తి పరచగల్లితే.ఇక తల్లి తనస్వంతం.ఒకసారి స్త్రీని సంపూర్ణంగా కామతృప్తి ఒక పురుషుడి వలన లభిస్తే, ఇక జీవితాంతం ఆ మగాడికి ఆఆడది అంకితమైపోతుంది. అతని కోసం ఏదైన చెయ్యాటానికి సిద్దమే.ఎటువంటికట్టుబాటునైన,సంప్రదాయాన్నైన, ఎవ్వరినైన ఎదిరిస్తుంది. ఒక్కోసారి అతని కోసం హత్య చెయ్యటానికి,దొంగతనాలు చెయ్యటానికి,అతని కొరకై అతను కోరిన ఆడదాన్ని,అది కన్నతల్లైన, అక్కైన, చెల్లైన తెచ్చి అతని పక్కఎక్కించటానికి కూడా తెగిస్తుంది. తనమనస్సు దోచుకుని తనను మానసికంగా శారీరకంగా తృప్తి పరచిన వాడితో వావివరుసలగురించి,సంఘ కట్లుబాట్లను గురించి అసలు పట్టించు కోదు.
ఒక్క అడుగు…ఒక్క అడుగు….కొన్ని క్షణాలు..తన కోరిక నెరవేరబోతున్నది..అమ్మను అనుభవించాలన్న తన కల సాకారం కాబోతున్నది. అలాగే తల్లి కామతృష్ణ తీరబోతున్నది……నిజంగా తీరుతుందా? అనుకోని అవాంతరం వచ్చి ఆగిపోతుందా??? ఏమీ జరుగబోతున్నది.

రాఘవ తల్లిని వడిలోనుండి లేపి నిల్చోబెట్టి తాను తల్లికి ఎదురుగా నిల్చున్నాడు.ఇద్దరు నగ్నంగా ఎదురెదురుగా నిల్చు న్నారు.కమల దేహం కామంతో భగభగమంటున్నది.ఎప్పుడెప్పుడు కొడుకులో ఐక్యమవుదామయని తనువు తహ తహ లాడుచున్నది.రాఘవ తల్లి ఒకకాలును ఎత్తి మంచంమీద పెట్టాడు.ఒకచేత్తో తనదండాన్ని పట్టుకుని తల్లి పూకుకు తాటించి చీలిక వెంట ఆడించాడు”వువువువువువ్”అంది కమల.తల్లి తొడలను మరింత ఎడంగా మరోచేత్తో జరిపి, తెరచుకున్న తల్లి మదన మందిరంలోకి తనదండాన్నిప్రవేశపెట్టాడు.అప్పటికే పూఅమృతధారలతో తడిసిన పూకు గోడలను స్పర్శిస్తూ, బొక్కకండారాలను బిరుసుగా ఒరుసుకుంటు కొడుకుమొడ్డ రెండంగుళాల మేర దూరిఆగింది. కమల మదనమందిరంకు పురుషాంగస్పర్శ కొత్త కానప్పటికీ, అప్పటికి కొన్నివందలసార్లు కమల తొడపువ్వులో మొగుడి దండప్రవేశం జరిగినప్పటికీ, కొన్నాళుగా

వాడకం లేక పూకండరాలు బిగుతుగా ఉండటం వలన అంగప్రవేశం పూర్తిగా జరుగ లేదు.
”ఇలా పెట్టగానే అలా ఇద్దరిపిల్లల తల్లైన అమ్మపూబొక్కలోకి తన ఆయుధం పుసు క్కున దూరుతుందనుకున్నాడు. కాని ఇదేమిటి కన్నెపిల్లపూకులా టైటుగాఉంద” నుకున్నాడు. మళ్ళి తనఆయుధాన్ని వెనక్కి లాగి ముందుకు తోసాడు కష్టంమీద అరంగుళం వెళ్ళింది టైటుగా.”ఉస్అఫ్”అంది కొద్దిగా నొప్పిగాకమల.తల్లి కళ్ళలోకి చూసాడు. ముఖంలో నొప్పి తాలూకు ఛాయలున్నా, ఆనొప్పిని భరించి కొడుకు అందించే దెంగుడు యొక్క మధురసుఖాన్నిఆస్వాదించటానికి సంసిద్దతను తెలుపుతున్నాయి కమల చూపులు. “చూస్తావేమి. దూసుకెళ్ళు..ఆపకు” అంటు అంగీకారం గా కనుబొమ్మలను కదిలించింది. మళ్ళినడుము వెనక్కిలాగి ముందుకు తోసాడు. పర్వాలేదు ఈసారి పెద్దగా నొప్పి కల్గించకుండ మరోరెండంగుళాలు దూరింది.

కొడుకుమొడ్డ టైటుగాపూకు కండరాలను చీల్చుకుంటులోపలి వెళ్తున్న కొలది సమ్మగా ఉంది.మునుపెన్నడూ కలగని హాయి కల్గుతునది అణువణువునా.. మరొకసారి తల్లి నడుమును గట్టిగా పట్టుకుని నడుమును మొడ్డ గుండు పూకు చివరివరకు వచ్చేలా లాగి గట్టిగా ముందుకు వేగంగా తోసాడు.పూర్తి ఆరంగుళాలసుల్ల తల్లిపూకులో రెమ్మలను ఒరుసు కుంటూదిగింది.కమలకు అలా కొడుకు మొడ్డ పూకు కండరాలనురాపిడిచేస్తూ లోపలి వెళ్తుంటే సమ్మగా ఉండి, కల్గిన హాయికి తట్టుకోలేక ”అమ్ మ్ మ్ మ్ మా”అంటు దీర్ఘంతీస్తూమత్తుగా మూల్గింది. ఇప్పటివరకు మొగుడుతో చాలాసార్లు సంభోగించినప్పటికీ తానుక్రింద పడుకుంటే మొగుడు తనపైనెక్కి చేసిందే ఎక్కు వ. అతి అరుదుగా మొగుడు పైనెక్కి చేసినప్పటికీ ,అలాంటి సందర్భాలను వేళ్ళ మీద లెక్కించవచ్చు.కాని ఈరోజు మొదటిసారిగా నిల్చొని సంభోగిస్తుంది.అది కన్నకొడుకుతో. ఈకొత్త అనుభ వం

తనకు వింతగా ఉన్నప్పటికీ, ఎంతో హాయిగా ఉంది. ఇలాంటి పోజిసన్ లో మళ్ళి చేసుకోవటానికి మనస్సు లాగింది. రాఘవతల్లి నడుము కటిభాగాన పిరుదల పైభాగాన గట్టిగా పట్టు కుని నడుము వేగంను నెమ్మదిగా పెంచాడు. రాఘవ మొడ్డ పూకు లోపలికికంటా వేగంగా వెళ్లి అంతేవేగంగా బయటికి వస్తున్నది,తల్లి పూకుకండరాలు మొడ్డ ను గట్టిగా పట్టుకుని ఉండటం వలన రాఘవకు కూడా హాయిగా ఉంది.కమల తన రెండుచేతులను కొడకు భుజాల మీద వేసి ఆసరా తీసుకుంది. తల్లి తనభుజాలపై వేసి ఆసరాగావెయ్యడంతో రాఘవ తన చేతులు తల్లి నడుంమీద నుండి తీసి తల్లి రొమ్ములమీద వేసి పిసకడం మొదలెట్టాడు. కొడుకు పోటుకు తగిన సపోర్టు ఇవ్వటానికి కొడుకు భుజాల మీదిచేతులను తీసినడుం చుట్టూ వేసి పట్టుకుంది.ఇప్పుడు కొడుకు నడుం పట్టుకుని కొడుకు పోటుకు అనుగుణంగాతన నడుమును ముందుకు తోస్తున్నది కమల.”పసక్ పసక్ “మంటు కమల పూకులోకదులుతున్నది రాఘవ మొడ్డ.ఇద్దరి వంట్లో కామం తీగెలు సాగుతున్నది.

రాఘవ ఒక క్షణంనడుం ఉపడంఆపి,తల్లి చేతులను తన మెడ చుట్టువేసి గట్టిగా పట్టుకోమని సైగ చేసి,తన రెండు చేతులతో కమల రెండుతొడలను పట్టుకుని పైకి లేపాడు.కమల ఇప్పుడు గాల్లో ఉంది.కమల అ సంకల్పితంగా రెండుకాళ్ళు నడుముకు లంకె వేసింది.రాఘవ ఇప్పుడు తన చేతులను తల్లి బలమైన లావాటి పిరుదుల కిరు వైపులా వేసి సపోర్టుగా పట్టుకుని, పైకి కిందికి తల్లిని ఊపుతూ దెంగుతున్నాడు.అప్పటికే బాగా రసాలురిన కమల యోనిలోకి రాఘవ దండం సునాయాసంగా ముందుకు వెనక్కి కదులుతున్నది.ఈ భంగిమ కమలకు కొత్త ,కొడుకు ఉన్నట్లుండి ఇలా పైకి లేపి పట్టుకుని రతికేళి జరపడం మరింత త్రిల్లింగుగా వొంట్లో కామం మరింత పెట్రేగింది.కొడుకు మెడ చుట్టు చేతులను బద్రంగా పట్టుకుని”అమ్మమ్…ఓఓఓఓ..వుప్ వుప్ ..ఆఆఆఅ..హహః” అంటు సమ్మగా మూలుగు తున్నది.ఇలా తల్లిని పైకి గాల్లోకి లేపి పిరుదల మీద ఆధారంతో ఉంచి,తల్లిని

ఎగేసి ఎగేసి దెంగుతున్నాడు, రాఘవకు కూడా తల్లిని ఈ పోజిసన్ లో దెంగడంలో మంచి మజాగా ఉంది.రాఘవకు కూడా తల్లి ని చేతుల్తోమోస్తూ దెంగడం వలన ఆయాసం వస్తున్నది. ఆయాసంగా “మ్ మ్ మ్ మ్ అమ్” అంటు రొప్పుతూ,గస పెడుతూ దెంగుతున్నాడు.పూకులోకి మొడ్డ కదులుతున్న ప్పుడు “తపక్ తపక్ తపక్” మని వస్తున్న శబ్దం తల్లి కొడుకుల చెవులకు ఇంపుగా విన్పిస్తున్నది.అలా నాలుగైదు నిమిషాలు దెంగేట ప్పటికి అలసిపోయిన రాఘవ తల్లిని కిందికి దింపాడు.తల్లి ముఖం చూసాడు.కళ్ళు తన్మయత్నంగా మూసుకొంది. ముఖంలో అప్పటివరకు పొందిన సుఖం తాలూకు చాయలు స్పష్టంగా కన్పించాయి. తనకు కావాల్సింది అదే మొదటి సంగమంలో తల్లి తృప్తి పడితే తమరంకు ధోకాలేకుండా కొనసాగును.కొడుకు కిందికి దింపిన తరువాత కొడుకుకేసి “ఏమిటన్నట్లు” చూసిం ది. తల్లి ముఖంలోని సంతోషం రాఘవకు ఉత్సహ నిచ్చింది. రాఘవతల్లిని వెనుక నుండి వాటేసుకుని చెవి దగ్గర నోరుంచి “నా ముద్దుల అమ్మను వెనుక నుంచి వంగోబెట్టి దెంగాలని నీకొడుకు కోరిక”అని చెప్పి చెవితమ్మిని నోట్లోకి తీసుకుని చప్పరించాడు. కొడుకు అలా అడిగేసరికి కమల వొంట్లో కామం సోడాగ్యాసులా బుసబుసమని పొంగింది.“ ఆ అమ్మ్ మ్ మ్ మ్”అంటు అంగీకారంగా మూలిగింది.

కొద్దిగా ముందుకువంగుంది.రాఘవ తల్లి వెనక చేరి,తల్లి కాళ్ళు వేడంచేసి,తనదండాన్ని తల్లి పిరుదుల మధ్యకు తీసికెళ్ళి ,వెనుకనుండి తల్లి పూకురెమ్మలమధ్య పెట్టా డు,ముందు మొడ్డ చివరను పూకు రెమ్మలచీలిక మీద ముందుకు వెనక్కి రుద్దాడు.కమలకు కొడుకు మొడ్డ వెనుక నుండి తన బుజ్జి పూకు ను తాకడం వింత అనుభవానిచ్చింది.”అఆంహ వోఓఓఓ”అంటు కోకిల రాగం తీసింది పూకు బొక్క దగ్గర మొడ్డ చివర నుంచి నడుము ముందుకు నెట్టాడు. సునాయాసంగా సుకుమారంగా మొడ్డ నాలుగంగు ళాలు నొప్పిలేకుండా పూకండ రాలను చీల్చుకుంటు పూకులోకి దూరింది.రాఘవ ఇనుమడించిన ఉత్సాహంతో రెండంగు ళాలువెనక్కి సుల్లనులాగి మళ్ళిగట్టిగా ముందుకు నెట్టాడు.లావాటి ఆరంగుళాల మొడ్డ తల్లి పూకులో పూర్తిగా దూరి పోయింది.తల్లి పై భాగాన దాదాపు సళ్ళకు దగ్గరగా నడుం పట్టుకుని తన నడుమును ముందుకు వెన్నక్కి ఆడిస్తుంటే రాఘవ దండంతల్లి యోనిలో లోపలి బయటికి కదులు తున్నది.

కమల వొంగి ఉండటం వలన రాఘవ అంగం తల్లి లోపలి బయటికి తోయునప్పుడు పూకుబొక్కలో రెండు అంగుళాలలోపల పైభాగనఉన్న జీ స్పాట్ను గట్టిగారాపిడి చెయ్యడం వలన పూకులోని నాడీతంత్రులు విపరీతంగా స్పందిస్తున్నాయి. సుగంధ పరిమ ళం గాలిలో వ్యాపించినట్లు వళ్ళంత రతికి చెందిన మధురమైన హాయి తరంగాల్ల ఇద్దరి వొంట్లో వ్యాప్తిచెందుతున్నది. పొందుతున్న హాయికి కమల అనుకోకుండా ముందుకు వంగి దగ్గరలోనున్న గోడపై రెండుచేతులను సపోర్టుగా అన్చింది. ఈపోజిసన్ రాఘవకు ఇంకా అనుకూలంగా మారింది. చేతులు సంకల మధ్యనుండి తీసుకెళ్ళి,లోలకంలా కిందికి వేలాడుతున్న చనుగుబ్బలను గట్టిగా పట్టుకుని పిసకసాగాడు,అదే సమయంలో నడుమును వేగంగా ముందుకు వెనక్కి ఉపుతూ అమ్మను కసిగా దెంగుతున్నాడు. కొడుకు పోటుపోటుకు కమలకు అమితానందం కల్గుతున్నది.కమలమ్మలో కసి కట్టలు తెంచుకుంది.

“ఆఆమ్…కొడకా నీవలా వొంగోబెట్టి దెంగుతుంటే ఎంత సమ్మగా ఉందో..ఎంత హాయిగా ఉందో..దెంగరా కన్నా దెంగు. నీ అమ్మను కసితీరా దెంగు..నీ దెంగుడుకు నాకుచుక్కలు కనపడుతున్నాయి.నీ తల్లిపూకులోకి అడుగంటా తొయ్యరా నీ మొడ్దను…ఇన్నాళ్ళ నాపూకుదూల ఈ పూట నీవల్ల తీరిపోవాలి.అబ్బా నీపోటు పోటుకు నాపూకు మూలల్లో మదన రసం ఊటమొదలైంది.కన్నా..ఆఆఅ ఎంతహాయిగా ఉందో..ఆపకు గట్టిగా దెంగు.నీ దెంగుడుకు నీ అమ్మపూకు వాచి పోవాలి. పిసుకు ఇంకా గట్టిగా పిసుకు సళ్ళను.అమ్మా..హహహహుహుహుఉస్ ఉస్ ఉస్ హుమ్హమ్ మ్మా..ఇంకా గట్టిగా..గట్టిగా ..ఇంకా..ఇంకా…ఆపకు ..స్పీడు పెంచు.మొడ్డను చివరికంటా లాగి అడుగంట దిగేలా దెంగారా…మీ నాన్న దెంగినప్పుడు ఎన్నడు ఇంత టైటుగా నేను ఫీలవ్వలేదు.ఎంత టైటుగా నాపూకు కండరాలను రాసుకుంటు ఎంత సమ్మగా దిగుతున్నదో. ఎన్నాళ్ళకు తీరుతున్నదిరా నా దూల పూకు తీట.మీ నాన్న ఎప్పుడు దెంగిన నన్ను మంచం మీద పడేసి కోక లంగాపైకెత్తి నేరుగా మొడ్డ దూర్చి దెంగి కార్చేవాడు,అప్పుడప్పుడు నేనే కుతి తీరక పూకు దురద తీర్చు కోవడానికి మీ నాన్న మీదెక్కి దెంగెదాన్ని.అప్పుడు కల్గిన సుఖాన్నే అసలైన దెంగు డు సుఖమను కునేదాన్ని తింగరి బుచ్చిని.కాని ఈరోజు నాబట్టలన్నివిప్పి,సళ్లుతనివితీరా పిసికి,చీకి,అమ్మపూకు బూజువదిలేలా నాకి నాకి సుఖ పెట్టావు. ఇంతవరకు నేను కలలో కూడా అనుకోని భంగిమలో నన్ను దెంగి సుఖ పెట్టున్నావు.ఎక్కడ నేర్చుకున్నరా నాకొడకా ఈదెంగుడు.చాలురా కన్నా చాలు నిన్ను కన్న నా జన్మధన్యమైంది. అమ్

మా ఆఆ.ఉమ్ వుమ్ వుమ్.”అంటు కసిగా బూతులు మొదలెట్టింది.తల్లి మాటలకు కొడుకులో మరింత పెరిగి పోయింది.ఇంకా కసిగా నడుమును గట్టిగా వూపుతూదెంగసాగాడు.
“’అమ్మా!! ఎంత టైటుగా ఉండే నీ పూకు.మొడ్డచుట్టుఎంత గట్టిగా కదులుతున్నవే నీ పూకుకండరాలు.హహహ అమ్మా!. ఆ నాకయిపోయేటట్లుందే” అన్నాడు వగుర్చుస్తూ.
“కన్నా నాక్కూడా అయిపోవచ్చిందిరా” అంది కమల గస పెడ్తు.
రాఘవ తల్లిని అలాగే వాటేసుకుని మంచందగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు.కమల మంచంమీద మోకాళ్ళమీద,చేతులమీద వొంగుంది. రాఘవ వెనుకనుండి తన మొడ్డను అమ్మ పూకులోదూర్చి,ముందుకు వంగి సళ్లు గట్టిగా పిసకసాగాడు.కమల ఆ దెబ్బల కు అంతిమదశకు చేరింది.
“దెంగు ఇంకా గట్టిగా ఊపిఊపి. దెంగరా..అమ్మను నాకొడకా…అమ్మకుస్వర్గం చూపిస్తున్నావురా నీ మొడ్డ పోటు తో.. అమ్ మమమామమ.ఆఆఆఆఆఆ..నా కయి పోయింది రారారరా..అమ్ మా”అంటు కార్చేసింది కమల. రాఘవ తల్లిని అలాగే వాటేసుకుని వేగంగా నడు మును జెట్ స్పీడుతో ఊపుతూ దెంగుతున్నాడు “అమ్ మ్ మ్ ఆఆఆఆఆఅ నీయ్మా ….అబ్బాహహ హహహః హో హోహోమ్.. నాకకాకకకకయి యియియియింది… అమ్మా మమమామ”అంటు మడ్డ రసాన్ని కమల పూకునిండా వెచ్చ్డ గా కార్చెసాడు.వీర్యం పూకు నిండి పోయింది.తల్లిని అలాగే వాటేసుకుని మంచం పైన అలాగే వాలిపోయారు….ఐదు నిమిషాల తరువాత ఇద్దరు బాత్రూములో జంటగా దూరారు.

ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా మరిన్ని కధలు