అమ్మ ఆంటీ ఇద్దరూ పాల గ్లాసులతో గదిలోకి

Telugu sex stories ఆంటీ అమ్మ గదిలోకి వచ్చారు ఆంటీ మళ్ళీ అమ్మని పట్టుకుంటుంటే అబ్బహ్ ఉండవే నీకేం నువ్వు రడీ ఐపోయావ్ నేనే ఒంటిమీద గుడ్డ పీలిక లేకుండా ఉన్నా అంది అమ్మ

అబ్బహ్హ అ అ అ .. హుం హుం ఉ నిన్ను వదలాలనిపించడం లేదు అంది గారంగా ఆంటీ

అబ్బోఓ ఈ కులుకులన్నీ కొంచెం సేపు ఉంచుకో అమ్మా నా మొగుడు వచ్చాకా నీ తీట తీరుస్తాడులే అని నువ్వు ఇలా నా పక్కనే ఉంటే నన్ను రడీ అవ్వనివ్వవు గానీ వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చో అంది అమ్మ

సరే ఐతే రడీ అవ్వు అంది ఆంటీ మంచం దగ్గరకి వచ్చి కూర్చుంటూ

అమ్మ అద్దం ముందు నుంచుని ఒకసారి చూసుకుని ఫౌడర్ డబ్బా తీసుకుని సంకల్లోను, సళ్ళకి గజ్జల్లోను బాగా పటించింది

రెండు కాళు యడం చేసుకుని చేతిని పప్ప మీదకి పోనిచ్చి మళ్ళీ బయటకి తీసి అబ్బహ్ దీనిలో మళ్ళీ ఊట ఊరుతుంది వద్దే అంటే కెలికి పెట్టావ్ దీనిని ఇప్పుడేమో ఇది గట్టి దెబ్బ పడి మొత్తం కార్చేవరకూ ఇదిగో ఇలా ఊట ఊరుతునే ఉంటుంది అంది,

అందుకే నీ మొగుడు వచ్చేలోపు వంకాయతో ఒక దెబ్బ వేసిపెడతాను కార్చేసుకో అంది ఆంటీ

చాలే సంబరం మొగుడి మొడ్డతో కుత్తపగల దెంగించుకుందాం అనుకున్నాకా మళ్ళి ఈ వంకాయ దెబ్బ ఎందుకే ఏమి అక్కరలేదులే అంది అమ్మ

బీరువా తీసి తెల్లా చీర మీద బుటా వచ్చి పట్టు అంచు ఉంది అది తీసింది దాని మడతలోనే జాకీటు ఉంది పక్కన ఉన్నా అరమరా లోనుండీ తెల్ల లంగా ఒకటి తీసి పైనుండీ వేసుకుని మొల దగ్గర లంగా బొందు టైట్ చేసుకుని కట్టుకుని తాడు యడం పక్కా లంగాలోకి దోపింది

జాకీటు తీసి వేసుకుని అంచులు రెండూ చేతులతోనూ దగ్గరకి లాక్కుని తన సళ్ళు ఆ అంచులోకి కుకుంది అవేమో పోవడంలేదు బలంగా కుక్కుకుని ఏదోలా జాకీటు హుక్కులు పైదీ కిందదీ పెట్టింది మద్యలో రెండు వదిలేసింది పట్టడంలేదు అని

ఆంటీ అమ్మని చూస్తూ ఏంటీ జాకీటు అంత చిన్నది కుట్టించుకున్నావ్ అంది

ఇది నా శోభనం అప్పటిది అంది అమ్మ నవ్వుతూ
అదీ సంగతీ మా వదిన గారి సళ్ళు అప్పటికీ ఇప్పటికీ డబల్ అయ్యి ఉంటాయ్ అందుకే ఏకంగా హుక్కులే పట్టడంలేదు అది నవ్వుతూ ఆంటీ

మరీ డబల్ ఏమి అవ్వలేదులేఅమ్మా ఎదో కొంచెం పెరిగాయ్ అంది అమ్మ
అబ్బోఓ పెళ్ళికే పెద్ద చళ్ళు అన్నమాట మా వదినగరివి అంది ఆంటీ
హుమ్మ్ పరవాలేదు అప్పుడూ చెయ్య వేస్తే చేతికి నిండుగా ఉండేవి అంది అమ్మ
పెళ్ళికి ముందు ఎవడి చెయ్య అన్న పడిందా వాటిమీద
చీపోవేఏ ఎప్పుడూ అదే ఆలోచన నేను ఏవడితో దెంగించుకున్నానో తెలుసుకోవాలని చాలా తహ తహ లాడుతున్నావ్ గా అంది అమ్మ చీర కట్టుకుంటూనే

ఆ నాకు ఎందమంది అన్నయ్యలు ఉన్నారోఓఓ తెలుసుకోవద్దా?? ఒక అన్నయ్యని ఇవ్వళ మీద ఎక్కించుకుంటున్నాను ఇంకా ఎందమంది ని ఎక్కించుకోవాలో తెలిస్తే మాకూ ఒక లెక్క ఉంటుంది కదా అంది ఆంటీ

 అమ్మ ఆంటీ ఇద్దరూ పాల గ్లాసులతో గదిలోకి
అమ్మ ఆంటీ ఇద్దరూ పాల గ్లాసులతో గదిలోకి

ఏంటే రక రకాల మొడ్డల దెబ్బ రుచి చూడాలని తహ తహ లాడుతున్నట్టు ఉన్నావే అంది అమ్మ
నీకేంటమ్మా ఇప్పటికే అన్ని రుచులూ చూసేసి కూర్చున్నావ్ మాకేమో ఇక్కడ ఏ రుచీ లేక టిమ టిమ లాడుతుంది ఆంటీ.

ఇంతిలా అడుగుతున్నావ్ గా నీకు చూపిస్తాలే అన్ని రుచులనీ అంది అమ్మ చీర కట్టుకోవడం పూర్తిచేసి ఆంటీ వైపు చూస్తూ.

శోభనం రోజు చీర అంట ఆ చీరలో కేక ఉంది అమ్మ

బీరువాలోని లోపల్ అర తీసి నగల బోక్సు ఒకటి తీసింది
వదినా ఇదెక్కడిది అంది ఆంటీ
ఇదీ వాళ్ళదే ఇదులో కొంచెం విలువైనవి ఉన్నాయ్ అంట అందుకని ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా దాయండీ అని విడిగా ఇచ్చింది ఆవిడ.
నువ్వు ఎలాగూ ఆ నగలు సింగారించగాలేనిది నేను ఈ నగలు పెట్టుకుంటే వచ్చిందా అని నేను వీటిని తీశా అంది అమ్మ
ఏంటీ పెట్టెలో నగలు కాకుండా ఇంకా ఉన్నాయా?? అని ఆచర్యంగా నేను అలాగే లోనకి చూస్తున్నా.

ఆపెట్టి మంచం దగ్గరకి తీసుకుని వచ్చి తెరిచింది ఆంటీ కళ్ళు పెద్దవి చేసి చూస్తుంది పెట్టెలోకి ఏమున్నయ్ అబ్బాహ్ అనుకుని నేనూ ఆత్రంగానే చూస్తున్నా.

ఏంటి వదినా అంతా రాళ్ల సరుకులాగా ఉంది అదుకే విడిగా ఇచ్చిందేమో రాళ్ళు ఊడిపోతాయని అంది ఆంటీ.

ఓసి పిచ్చిమొహమా ఇవి రాళ్ళు కాదే వజ్రాలు, ఈ నగలు వజ్రాల నగలు అంది అమ్మ
అమ్మోఓ వజ్రాలా?? అని నోరు ఎల్ల బెట్టేసింది ఆంటీ
ఏంటే అలా బిగుసుకునిపోయావ్ అంది అమ్మ నవ్వుతూ
సినిమాల్లోనూ టీవిల్లోనూ చూడటమే గానీ డైరక్ట్గా ఇదే మొదటి సారి వజ్రాల నగలు చూడడం అంది ఆంటీ వాటినే చూస్తూ.
వదినా వీటిని నువ్వు ఇప్పుడు పెట్టుకుంటావా ?? అంది ఆంటీ
ఏం వద్దా అంది అమ్మ
అదికాదూ గబుక్కున వీటిలోనుండీ ఒక వజ్రం ఏమన్నా రాలిపోతే వాటిని కట్టివ్వమంటే మనల్ని కూడా అమ్మేసుకోవాలి కదా అంది ఆంటీ
అమ్మ పక పకా నవ్వి అదా నీ భయం ఒకవేళ నువ్వు చెప్పిండే జరిగిందనుకో ఆ ఊడిన నగని మనమే ఉంచేసుకుని ఇవే ఇచ్చారు అని మిగిలినవి ఇచ్చెయ్యడమే అంది అమ్మ
అమ్మోఓ అమ్మోఓ నువ్వు మామోలు దానివి కాదు వదినా అంది ఆంటీ
ఈలోపు ఒక నగ తీసి మెడలో పెట్టుకుంది ఆమ్మ అది నెక్లెస్ అనుకుంట అదిరిపోయింది అమ్మ మెడలో
వదినా నేను పెడతాను నువ్వు అద్దం ముందు కూర్చో అంది ఆంటీ.
అమ్మ వెళ్ళి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంది ఇంకో నగ తీసి ఇదేంటి అంది ఆంటీ
ఏదీ ఇటివ్వు అని అమ్మ తీసుకుని ఇది అరవంకీ లాగా పెట్టుకుంటారు దీనిని దండపట్టీ అంటారు అంది అమ్మ, కాళ్ళకి పెట్టుకోవాలా అంది ఆంటీ కాళ్ళకి కాదు జబ్బకి అని అమ్మ చెయ్య చాపింది ఆంటీ అమ్మ జబ్బకి పెట్టి దాని లింక్ పెట్టింది అబ్బహ్ సూపర్గా ఉంది వదినా అంది ఆంటీ
అలాంటిదే ఇంకోటి తీసి ఈ సారి ఇంకో చేతి జబ్బకి అలంకరించింది ఆంటీ
పెద్ద హారం పొడుగ్గా ఉంది అమ్మోఓ అమ్మోఓ ఏంటిది ఇతుంది అంటూ బయటకి తీసింది బిళ్ళల తో వరసల వరసలగా ఉంది అది ఇంతుందేండి వదినా ఇదీ అంది అమ్మ దగ్గరకి వెళ్ళి ఇది బొడ్డు హారం అంటారు ఇది మన బొడ్డు కంటే కిందకి వేలాడుతుంది దీని పెద్ద లాకెట్టు అని మెడ లో పెట్టుకుని ఆంటీ వైపుకు తిరిగి చూపించింది అమ్మ. అమ్మ కూర్చుని ఉండడం వల్లా ఆ హారం లాకెట్ అమ్మ చీర కుచ్చిళ మీదకి పడింది.
ఈలోపు ఇంకో హారం తెచ్చింది అంటీ అది ఇందాకడ హారనికి కొంచెం పైకి వచ్చింది అంటే అమ్మ సళ్ళు దిగి బొడ్డు పైకి అన్న మాట
వదినా ఇందాకడ నగల్లో చంద్రహరల గొలుసు ఉంటుంది తియ్యి అంది అమ్మ, ఎక్కడా అని పెట్టిలో నగల్లో ఉంటుంది చూడు అంది అమ్మ ఆంటీ నెతికి తీసుకుని వెళ్ళింది అమ్మ మెడలో వేసుకుంది ఆ గొలుసు అమ్మ సళ్ళు మీద నుండి కొద్దిగా దిగింది.
ఇదిగో దీనిలో హారం ఉంటుంది తియ్యి అంది అమ్మ కొత్త బోక్స్ చూపిస్తూ ఆంటీ తీసి అమ్మ కి ఇస్తే అమ్మ మెడలో పెట్టుకుంటుంది
ఈ పెట్టిలోనే పెద్ద నెక్లెస్ ఉంటుంది చూడు అంది అమ్మ ఇదేనా అని చూపించిది ఆంటీ పైకి ఎత్తి హా అదే అని ఆంటీ దగ్గర తీసుకుని అమం మెడలో సెట్ చేసుకుంది వావ్ మెడలో ఇంతకు ముందు ఉన్నా నెక్లెస్ కి కొంచెం కిందకి దింపి పెట్టడం వల్లా మెడనుండీ సళ్ళ వరకు మొత్తాన్ని కప్పేసింది ఈ పెద్ద నెక్లెస్.
హుమ్మ్ చెవుల జత ఉంటుంది చూడు అంది అమ్మ ఇవేనా అని చూపించింది ఆంటీ వజ్రాల బుట్టలు దిద్దులు హా వాటి చెంప సవరాలు అలాగే జడ వరకూ వేలాడే సెట్ ఉంటుంది చూడు అంది అమ్మ ఆంటీ నెతికి తీసుకుని వెళ్ళి అమ్మ కి ఇచ్చింది వాటిని కూడా అమ్మ అలంకరించుకుంది.

హుమ్మ్ ఇంక గాజులు తీసుకుని రా అంది అమ్మ ఆంటీ వజ్రాల గాజులు ఇచ్చింది ఈచేతికి కి ఒక నాలుగు ఆ చేతికి ఒక నాలుగు వేసుకుని బంగారు గాజులు ఏమన్నా ఉన్నయా?? అంది అమ్మ, ఉండు చూస్తాను అని హా ఇవిగొ ఉన్నయ్ అని కొన్ని గాజులు ఇచ్చింది ఆంటీ వాటిని చూసి హుమ్మ్ ఇవి వద్దులే అని అంది అమ్మ. ఉంగరాలు తే అంది అమ్మ ఆంటీ ఆ పెట్టి తీసుకుని వెళ్ళి ఇచ్చేసింది అమ్మకి, అమ్మ ఉంగరాలు జడ కొప్పు పువ్వు పైట పిన్ను చేతికి నెమళ్ళ బేస్లెట్ అన్ని పెట్టుకుని
ఇదిగో ఆ పెట్టిలోపలకి ఒక పెద్ద బోక్స్ ఉంటుంది చూడు అంది అమ్మ
ఆంటీ ట్రంకు పెట్టిలో నెతికి ఇదా అని ఒక వెడల్పు లావూ ఉన్నా పెట్టి తీసింది హా అదే ఇటు తే అని అమ్మ ఆంటీ దగ్గరనుండీ తీసుకుని ఓపెన్ చేసింది
ఓదినా ఇవేంటీ అంది ఆంటీ.
ఇదిగో ఇది ఒకవైపు పిర్రకి వేలాడేసుకునే వడ్డాణం అని పైకి తీసింది అది ఐదు వరసల గొలుసులతో పెద్ద పెద్ద బిళ్ళలతో మువ్వలతో గజి బిజిగా ఉంది ఇదేంటి ఇలా ఉంది అంది ఆంటీ
దీనిని సరిగ్గా సద్ది పెట్టుకుంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది దీని అందం ఏమిటో అని ఆ గొలుసులు లాకెట్లు అన్ని ఒక లైన్లోకి తెచ్చి సద్ది అప్పుడు అమ్మ లేచి నుంచుని దానికి రెండూ పక్కలా రెండూ కొక్కాలు లా ఉన్నాయ్ ఆ కొక్కలని ఒకటి వెనకాల రెండు పిర్రల మద్యలోకి వచ్చేలాగా చీరకి లంగాకి కలిపి ఆ కొక్కాన్ని తగిలించింది ఇంకో వైపు కొక్కెం తీసుకుని వచ్చి ముందు చీర కుచ్చ్హీళ్ళ దగగ్ర చీరకి లంగాకి ఆ కొక్కన్ని తగిలించింది.
హుమ్మ్ ఇప్పుడూ చూడు అంది అమ్మ ఆంటీని అమ్మ యడం వైపు పిర్ర అంతా ఐదు వరసల మువ్వల గొలుసులతో ప్రతీ వరసని ఇంకో వరసతో కలపడానికి పెట్టిన బెత్తెడు బెత్తెడు బిళ్ళలతో అమ్మ ఒక పైపు తొడా పిర్ర అంతా ఆ సెట్ తోనే నిండిపోయింది ఆంటీ చూసి అబ్బహ్ బలే ఉంది వదినా దీనీ ఏమంటారూ అంది దీనీ పిర్ర వడ్డాణం అంటారు అంది అమ్మ
ఆ పెట్టిలో ఇంకోటేదో ఉంది ఏంటి అంది ఆంటీ అదా అది జడ అని ఇదిగో ఇది నా జడకి పెట్టు అంది అమ్మ ఎలా పెట్టాలొ అంది క్లిప్లు లా ఉంటాయ్ చూడు అది జడలోకి తొసి పెట్టు గట్టిగా పట్టుకుని ఊడదు అంది అమ్మ ఆంటీ వచ్చి రానట్టుగా పెట్టింది

ఆ జడ సర్ద్దడం పూర్తి అయ్యకా అమ్మ రెండు చేతులు నడుం మీద పెట్టుకుని కొంచెం ష్టైల్ గా నుంచుని హుమ్మ్ ఇప్పుడు చెప్పు ఎలా ఉన్నాఊ అంది .

ఏమి చెప్పాలో కూడా అర్దం కావడం లేదు పాత రాజుల సినిమాల్లో రాణి గారిలా ఉన్నావ్
అమ్మ పక పక నవ్వి హుమ్మ్ ఆయన పువ్వులు తెచ్చారుగా ఇద్దరం పెట్టుకుని పక్క సద్దుదాం రా అని అమ్మ వెళ్ళి తలుపు తీసి అక్కడ పెట్టిన పువ్వుల ప్యకెట్ ని తీసుకుని తలుపు గెడ పెట్టేసింది
అమ్మ ఆంటీ ఇద్దరూ తలల నిండా మల్లెపువ్వులు పెట్టుకుని మిగిలిన విడిపువ్వులు మంచం మీద జల్లారు అమ్మ అగరవత్తులు వెలిగించింది హుమ్మ్మ్ ఇపుడు అసలు సిసలిన శోభనం గదిలా ఉంది కదా అంది అమ్మ.
అప్పటి నా శోభనానికి కూడా ఇంత లాగ నన్ను అలంకరించుకోలేదు అంది అంటీ అబ్బహ్ అది వదిలెయ్యవే అది సరిపోకే కదా దీనికి ఇలా తయరయ్యింది అంది అమ్మ
అవును నువ్వు అన్నది నిజమే
కంచం లో కోడి ఫలావ్ వడిస్తుంటే ఎప్పుడో తిన్నా చద్దన్నం గురించి మాట్లాడుకోవడం ఎందుకూ అంది ఆంటీ అమ్మ పక పకా నవ్వింది అమ్మ తో పాటూ ఆంటీకుడా కలిసి నవ్వుతుంది ఈలోపు తలుపు సౌండ్ అయ్యింది.
ఎవరూ అంది అమ్మ అనుమానంగా
నేనే అన్నారు నాన్న.
అమ్మ ఆంటీతో హుమ్మ్ ఆయన వచ్చేశారు నువ్వు ఆ గదిలోకి వెళ్ళు అని ఆంటీ
వంట గదిలోకి పంపించి అమ్మ వెళ్ళి తలుపు తీసింది
నాన్న అమ్మని చూసి ఏంటే అమ్మోఓ కొత్త పెళ్ళికూతురులా తయరయ్యావ్ గా అబ్బహ్ అదిరిపోయావే ఇన్ని నగలు ఎక్కడివే వంటినిండా పెట్టేసుకుని రాణీగారిలా తయరయ్యావ్ అన్నారు అమ్మని చూస్తూ అబ్బహ్ నిన్ను ఇలా చూస్తే నేను ఆగలేను గానీ సుజాత వచ్చేలోపు ఒక దెబ్బ వేసుకుందాం రా అని అమ్మ చెయ్యపట్టుకుని దగ్గరకి లాక్కున్నారు నాన్న.
అబ్బహ్ ఉండండీ.. సుజాత వచ్చేసింది తయారు ఐపోయింది కూడా అంది.
నాన్న గదిలో ఆంటీకోసం వెతికి ఏదీ అన్నారు హుమ్మ్ అబ్బాయిగారు మంచం ఎక్కిన తరవత పాల గ్లాసుతో తీసుకుని వచ్చి అప్పచెపుదామని ఆ గదిలో ఉంచా అంది అమ్మ,
అవునా సరే ఐతే ఆవిడతో పాటు నువుకూడా ఒక పాలగ్లాసు పట్టుకుని వచ్చేయ్ అన్నారు
నన్ను రోజూ దంచుతూనే ఉన్నారుగా ఈరోజు దానిని దంచండి గట్టిగా అంది అమ్మ.
హుమ్మ్ దానిది దానికే నీది నీకే అంతేగానీ కొత్త పూకు దొరికింది కదా అని ఇంత అందగత్తె ఐనా నీ పూకు అరగదియ్యకుండా ఉంటానా ఏంటీ అన్నారు.

ఈ మద్య సుజతా సుజాతా అని తెగ కలవరిస్తున్నారుగా అలాంటిది ఆ సుజాతే మంచం మీదకి వస్తే ఇంకా మేమేందుకు గుర్తు ఉంటాం అయ్యగరికీ అంది అమ్మ ఆంటీకి వినపడెలా కొంచెం గట్టిగానే ఎంత మంది వచ్చినా నీ దెబ్బ నీకు సపరేటుగా ఉంటుందే దానికేమి అనుమానం అక్కరలేదు అన్నారు

హుమ్మ్ ఐతే నేను కూడా ఒక గ్లాసు పట్టుకుని రానా?? అంది అమ్మ
హుమ్మ్ ముందు నువ్వు వచ్చెయ్యవే నీకు ఒక దెబ్బ వేసి తరవాత సుజత పని చూద్దాం అన్నారు నాన్న
అయ్యోఓ అదేంటీ మీకోసం మీ మొడ్డ దెబ్బకోసం అదేమో తహ తహ లాడిపొతుంటే మీరేమో నన్ను దెంగుతాను అంటున్నారు.
ముందు దాని మెద ఎక్కి దాని పూకు బూజు దులిపెసి మీ దెబ్బ రుచి ఎలా ఉంటుందో చూపించండి మనం ఎప్పుడైనా కలవ వచ్చు ముందు దానిపని చూడండి అంది.

అబ్బహ్ ఇద్దరూ కలిసి ఒకేసారి వచ్చెయ్యండే ఇద్దరినీ ఒకేసారి దెంగేస్తాను అన్నారు నాన్న పంచె పక్కకి తప్పించి అపటికే బాగా లేగిసి ఇంటి పైకప్పుని చూస్తున్నా బారాటి నాన్న మొడ్డని నలుపుకుంటూ
హుమ్మ్ సరే సరే వచ్చేస్తాం ముందు దానిని లోపల పెట్టండి రావడం రావడమే దానిని చూస్తే కళ్ళు తిరిగి పడిపోతుంది అని వంటింటిలోకి వెళ్ళింది అమ్మ నవ్వుతూ.

తరవాత కొంచెం సేపటికి…ఆ తరవాత కొంచెం సేపటికి అమ్మ ఆంటీ ఇద్దరూ పాల గ్లాసులతో గదిలోకి వచ్చి నన్నకి ఒకరి తరవాత ఒకరు పాల గ్లాసు ఇచ్చి మంచం మీద కూర్చున్నారు ఇంక ఆ తరవాత నిదానంగా అసలు పని మొదలెట్టి అమ్మని ఆంటీని దంచి దంచి వదిలారు నాన్న. నాన్న దెంగుడుకి ఆంటీకి ఐతే మతిపోయింది అసలు దెంగులాట అంటే ఏమిటో దానిలో ఎంత సుఖం వస్తుందో ఈరోజే నాకు రుచి చూపించారు ఇక్కడ నుండీ మీరే నా మొగుడూ అంది ఆంటీ అమ్మ నవ్వి కావలసినప్పుడల్లా వద్ది దెంగించుకోవమ్మా మరదలా ఇప్పుడు ఎవరు కాదన్నారూ కానీ ఎవరన ఉంటే మాత్రం అన్నయ్య వదినా అని పిలిస్తే చాలు అంది అమ్మ

చిత్తం వదిన గారూ మా అన్నయ్య మొడ్డ దెబ్బ కోసం తమరు ఎలా అంటే అలా అంది నవ్వుతూ

ముగ్గురూ కలిసి నవ్వుకున్నారు

అలా జరిగింది ఆరోజు వాల్ల దెంగులాట

ఆరోజు నుండీ ఆ కిటికీ నాకు సినిమా థియేటర్లో బాలకనీ సీట్ అయ్యింది అమ్మ నాన్న ఇంకా వెఋఏ ఆంటీలా రాచ లీలలు చూడడానికి

వాల్ల ఆటలు చూసి చూసీ ఇంక ఆగలేక నేను మొదలెట్టా

ఈలోపు కేబుల్ టీవీ పెట్టడం కూడా జరిగింది ఇంక ఆ తరవాత కద మీకు తెలిసిందే

 

ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా సెక్స్ వీడియోస్

ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా సెక్స్ స్టోరీస్