ఖర్కోటఖుడు 20

telugu sex stories అలా పది నిమిషాల నీటి వెచ్చదనం పీల్చుకున్న వాళ్ళ శరీరాలు మళ్ళీ వేడి సెగల స్వయం ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాయి.

కౌగిలి బిగిసి స్తన ద్వయం బాహు ద్వయంతో ఢీ అంటే …

ఖర్కోటఖుడు 19

telugu sex stories స్టేసీ పింక్ కలర్ ట్రాన్స్పరెంట్ పెటికొట్ ఒకటే వేసుకుని లోపలికి అడుగుపెట్టింది. ఆమెను చూస్తూనే మొడ్డ బుసలు కొట్టింది టూటూకి కానీ ఏం చేస్తాడు. భూమిలో పీకల వరకు కప్పెట్టేసినట్టు

ఖర్కోటఖుడు 18

telugu sex stories హార్ధిక్ కారు రన్వే మీదకి వచ్చి ఆగింది. అక్కడ ఫ్లయిట్ రెడీగా ఉంది. కార్లోంచి హార్ధిక్, టూటూ దిగారు. టూటూకి ఇదంతా వింతగా ఉంది.
ఆశ్చర్యంగా విమానం వంక చూస్తూ

ఖర్కోటఖుడు 17

telugu sex stories “హెలో హార్ధిక్?” అవతలి వ్యక్తి కంఠం.
“హా..” అన్నాడు అప్రయత్నంగా.
“నేను మల్హోత్రాని” మల్హోత్రా కంఠం కంగారుగా పలికింది. “చెప్పండి. ఏమైంది?” అడిగాడు హార్ధిక్.
మల్హోత్రా చెప్పడం మొదలెట్టాడు.

###########…

ఖర్కోటఖుడు 16

telugu sex stories హార్ధిక్ లేచేసరికి 10 అవుతుంది.
బద్ధకంగా లేచి ఒళ్ళు విరుచుకున్నాడు హార్ధిక్.
లాన్ లో చైర్ లో కూర్చుని సిగరెట్ తాగుతూ గాలిలో చూస్తున్నాడు. ఎందుకో టీ తాగాలి అనిపించింది.…

ఖర్కోటఖుడు 15

telugu sex stories “సర్ ప్లీజ్ మమ్మల్ని వదిలెయ్యండి. మీరు ఏం చెప్పినా చేస్తాం” అంది యాంగ్ ఏడుస్తూ.
“కూల్.. కూల్.. నువ్వు ఏడవాల్సిన పని లేదు. జస్ట్ నాకు ఆన్సర్ చెయ్ చాలు” …

ఖర్కోటఖుడు 14

telugu sex stories హార్ధిక్ నవనాడులు స్వతంత్రాన్ని కోల్పోతున్నాయి. బ్రతకాలి అన్న ఒక గొప్ప పట్టుదలతో మొండిగా శరీరంలో శక్తిని కూడదీసుకుంటున్నాడు.
ఒక పక్క అంతకంతకూ క్షిణిస్తున్న ఆయువు. ఇంకో పక్క బ్రతకాలి అన్న …